Προτάσεις του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας στη διαβούλευση του “Ελληνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2014 – 2016


To Ελληνικό παράρτημα του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης (OKF Greece), συμμετέχοντας στη διαβούλευση του “Ελληνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2014 – 2016”, που εντάσσεται στη διεθνή πρωτοβουλία συνεργασίας του Open Government Partnership (OGP), οργάνωσε την Τρίτη 27/5/2014, στην αίθουσα του Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΜ-Θ, ανοικτή συνάντηση εργασίας κατά την οποία διαμορφώθηκαν οι θέσεις και οι προτάσεις του Ελληνικού παραρτήματος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης για το Σχέδιο Δράσης. Όλα τα σχόλια καθώς και οι προτάσεις που προέκυψαν από την συνάντηση παρουσιάζονται παρακάτω, καθώς θα δημοσιευθούν και στην επίσημη πλατφόρμα του Opengov.gr (http://www.opengov.gr/ogp/?p=255).

 

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν πλήθος εθελοντών, φοιτητές και σημαντικοί καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, εκπροσωπώντας διάφορες σχολές και τμήματα, ενώ παρευρέθη και ο κος. Χ. Τσιτλακίδης εκπροσωπώντας τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Την συνάντηση χαιρέτησε μέσω skype η διευθύνων σύμβουλος του διεθνούς Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης κα. Laura James. Αρχικά παρουσιάστηκε το σχέδιο δράσης από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδος και στη συνέχεια τέσσερεις (4) ομάδες εργασίας σχολίασαν τις τέσσερεις (4) βασικές δράσεις, με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις, του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2014 – 2016.

Από τα σχόλια που έγιναν προέκυψαν οι παρακάτω προτάσεις.

Επιπλέον δημιουργήσαμε timelines που οπτικοποιούν τα χρονοδιαγράμματα των βασικών ορόσημων (milestones) των δεσμεύσεων.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top