ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

UPCAST Project EU

Το έργο UPCAST παρέχει ένα σύνολο καθολικών, αξιόπιστων, διαφανών και φιλικών προς τον χρήστη από data market plugins (πρόσθετα για την αγορά δεδομένων) για την αυτοματοποίηση των συμφωνιών κοινής χρήσης και επεξεργασίας δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων, δημόσιων διοικήσεων και πολιτών. Τα plugins του έργου θα επιτρέψουν στους φορείς του κοινού Ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν εγγυήσεις ανταλλαγής δεδομένων και συναλλαγών.

Non-Profits & Media Advocating for Good!

Το έργο «Non-profits & Media advocating for good!» στοχεύει στην ενίσχυση της συνηγορίας της κοινωνίας των πολιτών και του ρόλου της εποπτείας στην Ελλάδα. Για να επιτευχθεί αυτό, το έργο προσφέρει ένα πλαίσιο βιωματικής εκπαίδευσης και συνεργασίας, προς όφελος 32 εκπροσώπων μέσων ενημέρωσης και 32 άτομα προσωπικού μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε 4 πόλεις της Ελλάδας, που επιλέχθηκαν με βάση το γεγονός ότι έχουν ζωντανές κοινότητες ΜΚΟ και μέσα ενημέρωσης, καθώς και σημαντικά κοινωνικά θέματα, προκειμένου να συνδημιουργηθούν και να υλοποιηθούν από κοινού δραστηριότητες συνηγορίας.

Entice EU

Το ENTICE είναι ένα έργο της Knowledge Alliance για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχεύει στη χρήση μεθοδολογιών συν-δημιουργίας προκειμένου να οικοδομήσει έναν σταθερό αγωγό δημιουργίας για ιατρικό βιωματικό περιεχόμενο που φέρνει σε επαφή ένα δίκτυο ακαδημαϊκών, ιατρικών εκπαιδευτικών και δημιουργών βιομηχανικού περιεχομένου.

Open Budgets EU

Διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση και σύνταξη ανοικτών και συμμετοχικών προϋπολογισμών, με ενιαία δομή και χαρακτηριστικά, σχεδιασμένη για όλους τους πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης, μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και τους ίδιους τους οργανισμούς.

Πύλη Δεδομένων Διακινδύνευσης Δήμου Θεσσαλονίκης

Ένας κατάλογος γεωχωρικών δεδομένων διακινδύνευσης με σκοπό την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

School of Data Foster

Το Θερινό Σχολείο Δεδομένων είναι μια από τις δράσεις του Ελληνικού παραρτήματος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης, η οποία απευθύνεται σε επιστήμονες, φοιτητές, εκπαιδευτές, δημοσιογράφους και επαγγελματίες υγείας. Ο κύριοι τομείς ενδιαφέροντος είναι η αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων στην εκπαίδευση, τη δημοσιογραφία και την υγεία. Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου Δεδομένων περιλαμβάνει σύντομες διαλέξεις, αλλά κυρίως πρακτικές “hands-on” συνεδρίες όπου οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιούν στα προσωπικά τους laptops τα εργαλεία που θα παρουσιαστούν μέσα σε μια ατμόσφαιρα συνεργασίας και ανοικτής δημιουργίας.

NLG

Εφαρμογή Ανάπτυξης Καθιερωμένων Όρων ΕΒΕ Σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία μιας ομάδας εφαρμογών για την συνεργατική καταλογογράφηση των Καθιερωμένων Όρων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας σε μορφή Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. Οι καθιερωμένοι όροι, αρχικά διατυπωμένοι σε MARC21, εισήχθησαν σε παραμετροποιημένη έκδοση της πλατφόρμας Wikibase, όπου υφίστανται επιμέλεια και διασύνδεση από τους καταλογογράφους της ΕΒΕ. Κατόπιν, εκδίδονται ως διασυνδεδεμένα δεδομένα, σύμφωνα με το πρότυπο RDA και διατίθενται σε φιλική προς τον τελικό χρήστη προβολή.
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top