ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Απογραφή Ανοικτών Δεδομένων Ελληνικών Πόλεων 2016

Η απογραφή των ανοικτών δεδομένων των ελληνικών πόλεων από το ελληνικό παράρτημα του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του Ιδρύματος για την ανάδειξη της σημασίας των ανοικτών δεδομένων, αλλά και των δεσμεύσεών του, στο πλαίσιο του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2016-2018. Μέσα από την ετήσια απογραφή, επιτυγχάνονται δύο στόχοι:

Παρουσιάζεται η πρόοδος κάθε Δήμου ανά έτος στο θέμα της ανοικτότητας και προάγεται η εμπλοκή των πολιτών με τα ανοικτά δεδομένα. Επιπλέον, η απογραφή επιτρέπει την παρουσίαση, σε παγκόσμιο επίπεδο, του τρόπου διαχείρισης των δεδομένων από τους φορείς που συγκροτούν τη διοίκηση των ελληνικών πόλεων.

Η ανοικτή πλατφόρμα, η οποία έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από το παγκόσμιο Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης, έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε τόσο τα δεδομένα όσο και τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα ανοικτά και σε μορφή που να μπορούν να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί το επιστέγασμα της όλης προσπάθειας στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι πτυχές και τα στοιχεία της απογραφής. Οι στόχοι του πεδίου δράσης είναι: η αναλυτική ενημέρωση των πολιτών για τα διαθέσιμα ανοικτά δεδομένα στον Δήμο τους, η ενεργός συμμετοχή των πολιτών και άλλων ομάδων στην αξιολόγηση, η βελτίωση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, η ενθάρρυνση για άνοιγμα περισσότερων δεδομένων μέσα από τη σύγκριση της προόδου των Δήμων, η βελτιστοποίηση των τεχνικών συλλογής, ανάλυσης και διάθεσης των δεδομένων και η αύξηση της διαφάνειας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατία αλλά και να δημιουργηθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Απογραφή Ανοικτών Δεδομένων Ελληνικών Πόλεων 2014

Η απογραφή των ανοικτών δεδομένων των ελληνικών πόλεων από το Ελληνικό παράρτημα του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του Ιδρύματος για την ανάδειξη της σημασίας των ανοικτών δεδομένων. Στόχος της απογραφής είναι να εντοπίσει και να παρουσιάσει σε παγκόσμιο επίπεδο τη θέση των ελληνικών πόλεων σε σχέση με το πώς διαχειρίζονται τα δεδομένα τους.

Η αξιοποίηση της ανοικτής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από το παγκόσμιο Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης  για την καταγραφή των δεδομένων των πόλεων έγινε ώστε τόσο τα δεδομένα όσο και τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα ανοικτά και σε μορφή που να μπορούν να αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για την υλοποίηση της απογραφής εργάστηκαν περισσότεροι από 20 εθελοντές, μέλη και μη του Ελληνικού παραρτήματος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης, με υψηλό επιστημονικό επίπεδο σε διάφορες θεματικές γνωστικές περιοχές, συμβάλλοντας στη συλλογή και την καταχώρηση των στοιχείων.

Εγχειρίδιο Δημοσιογραφίας Δεδομένων

Το βιβλίο αυτό προορίζεται να είναι μια χρήσιμη πηγή για όποιον ενδιαφέρεται να γίνει ένας δημοσιογράφος δεδομένων ή ασχολείται ήδη με τη δημοσιογραφία των δεδομένων.

Πολλοί άνθρωποι έχουν συμβάλει στο γράψιμο του βιβλίου και μέσα από τη δουλειά αυτή προσπαθήσαμε να αφήσουμε διαφορετικές φωνές και απόψεις. Ελπίζουμε ότι θα το διαβάσετε σαν μια πλούσια και ενημερωτική συζήτηση για το τι είναι δημοσιογραφία των δεδομένων, γιατί είναι σημαντική και πώς μπορείτε να την εφαρμόσετε.

Δυστυχώς, η ανάγνωση αυτού του βιβλίου δεν θα σας προμηθεύσει με ένα ολοκληρωμένο αποθετήριο γνώσεων και δεξιοτήτων που χρειάζεστε για να γίνετε δημοσιογράφος δεδομένων. Αυτό θα απαιτούσε μια τεράστια βιβλιοθήκη επανδρωμένη με εκατοντάδες εμπειρογνώμονες σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Ευτυχώς, υπάρχει αυτή η βιβλιοθήκη και ονομάζεται Διαδίκτυο. Αντ’ αυτού, ελπίζουμε ότι το βιβλίο αυτό θα σας δώσει μια αίσθηση για το πώς να ξεκινήσετε και πού να κοιτάξετε, αν θέλετε να προχωρήσετε περαιτέρω. Παραδείγματα και tutorials χρησιμεύουν σε μία πιο ευχάριστη και όχι κουραστική ανάγνωση.

Εγχειρίδιο Ανοικτών δεδομενών

Τι είναι τα ανοικτά δεδομένα; Γιατί χρειαζόμαστε ανοικτά δεδομένα; Πώς θα ανοίξετε τα δεδομένα σας; Πώς θα αξιολογήσετε τα ανοικτά δεδομένα;

Αυτό το εγχειρίδιο ασχολείται με τις νομικές, κοινωνικές και τεχνικές πτυχές των Ανοικτών Δεδομένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε, αλλά είναι ειδικά σχεδιασμένο για όσους αποσκοπούν να «ανοίξουν» τα δεδομένα τους. Ασχολείται με το γιατί, το τι και το πώς των ανοικτών δεδομένων – Γιατί να προχωρήσουμε σε ανοικτά δεδομένα, τι είναι τα ανοικτά δεδομένα και πώς να «ανοίξουμε» τα δεδομένα.

ISBN: 978-960-9717-07-6

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top