Το  πρωτότυπο του Indigo διαθέσιμο στο κοινό

Το πρωτότυπο του Indigo διαθέσιμο στο κοινό

Όταν συζητώνται  οι προϋπολογισμοί, η εστίαση είναι συχνά στις προσαρμογές και τις αλλαγές στον προϋπολογισμό, σε πολλές περιπτώσεις ως αντανακλάσεις των ενδείξεων των αλλαγών σε πολιτικές προτεραιότητες. Η ανάλυση χρονοσειράς  (time-series analysis) φέρνει στο φως...
Η διαφθορά στον δημόσιο βίο- Ερωτηματολόγιο

Η διαφθορά στον δημόσιο βίο- Ερωτηματολόγιο

Η διαφθορά στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα αποτελεί το αντικείμενο έρευνας διπλωματικής εργασίας με τίτλο “Η διαφθορά στο δημόσιο βίο· η περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων”, η οποία διεξάγεται από τον κον Θεοτή Παναγιώτη στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού...
Εργαστήριο “Open Data Census”-Απολογισμός

Εργαστήριο “Open Data Census”-Απολογισμός

Με μεγάλη προσέλευση και ενδιαφέροντα ευρήματα ολοκληρώθηκε το εργαστήριο “Open Data Census”, το οποίο διοργάνωσε  το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης, στο πλαίσιο της διημερίδας “Η Ανοικτή Επιστήμη στην πράξη”. Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο κλήθηκαν, κατόπιν καθοδήγησης και...
“Η Ανοικτή Επιστήμη στην πράξη” – Εργαστήριο “Open Data Index”

“Η Ανοικτή Επιστήμη στην πράξη” – Εργαστήριο “Open Data Index”

Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης συμμετέχει με το εργαστήριο “Open Data Index” στη διημερίδα “Η Ανοικτή Επιστήμη στην πράξη”, την οποία διοργανώνει η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2016, στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, στο...
Thesshack-Wiki Hackathon

Thesshack-Wiki Hackathon

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το wiki hackathon με τίτλο “Thesshack”, το οποίο διεξήχθη το Σάββατο 15 Οκτωβρίου στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Wikimedia User Group...
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!