δήμοι

Open Budgets Index: Η έρευνα του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης για τους ανοικτούς προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α.

Το Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης Ελλάδος πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την δημοσιοποίηση μιας ειδικής κατηγορίας ανοιχτών δεδομένων: τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού των ελληνικών Δήμων και περιφερειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στην σελίδα του openbudgets.gr με τη μορφή διαδραστικού χάρτη που επιτρέπει την εξερεύνηση των διαθέσιμων οικονομικών στοιχείων των Δήμων στην Ελλάδα.

Open Budgets Index: Η έρευνα του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης για τους ανοικτούς προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. Read More »

ΠΩΣ ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τα Ανοικτά Δεδομένα – δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο για οποιονδήποτε να τα χρησιμοποιήσει και να τα αναδημοσιεύσετε για οποιοδήποτε σκοπό – γίνονται όλο και πιο σημαντικά στην αναπτυξιακή ατζέντα, η οποία έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως η βασική κινητήρια δύναμη για την επίτευξη των στόχων της, την βιώσιμη ανάπτυξη (post-2015 UN Sustainable Development). Τα

ΠΩΣ ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Read More »

Ανοιχτά δεδομένα στους Δήμους

Με την ευκαιρία της διεθνούς εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access) και παρότι η συγκεκριμένη έννοια αφορά κυρίως τον ακαδημαϊκό χώρο, το OKFN:Greece βρήκε την ευκαιρία να κοινωνήσει τις ιδέες και τις αξίες του ελεύθερου και ανοιχτού περιεχομένου και δεδομένων προς τους Δήμους όλης της Ελλάδας. Κάθε Δήμος, ως συγκεντρωτικό σημείο αναφοράς για κάθε τοπική κοινωνία,

Ανοιχτά δεδομένα στους Δήμους Read More »

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top