ΠΩΣ ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τα Ανοικτά Δεδομένα – δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο για οποιονδήποτε να τα χρησιμοποιήσει και να τα αναδημοσιεύσετε για οποιοδήποτε σκοπό – γίνονται όλο και πιο σημαντικά στην αναπτυξιακή ατζέντα, η οποία έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως η βασική κινητήρια δύναμη για την επίτευξη των στόχων της, την βιώσιμη ανάπτυξη (post-2015 UN Sustainable Development).

Τα δεδομένα είναι ίσως ένα από τα πιο πολύτιμα αλλά λιγότερο αξιοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία των σύγχρονων κυβερνήσεων. Επιπλέον, τα Ανοικτά Δεδομένα είναι ευρέως αναγνωρισμένα ως ένας πόρος υψηλής οικονομικής και κοινωνικής αξίας και ως μια αποτελεσματική προσέγγιση για την εξυπνότερη διαχείριση των δεδομένων.

Ο κύριος σκοπός των πρωτοβουλιών γύρω από τα Ανοικτά Δεδομένα, παγκοσμίως, είναι να βοηθήσει τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τις κοινωνικές οργανώσεις ώστε να χρησιμοποιούν τα ήδη διαθέσιμα ψηφιακά δεδομένα πιο αποτελεσματικά για να οδηγήσουν την κοινωνία σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Πολλές πρωτοβουλίες ανοικτών δεδομένων ασχολούνται με τη λήψη και τη διαμόρφωση των δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα στο κοινό, σε μια πιο εύχρηστη μορφή, καθιστώντας τα ένα πανίσχυρο εργαλείο για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη, την καλύτερη διακυβέρνηση και τη συμμετοχή των πολιτών.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετές μελέτες – συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υποστηρίζει η Παγκόσμια Τράπεζα – έχουν δείξει ότι αυξάνεται σε όλο τον κόσμο ο αριθμός των εφαρμογών που χρησιμοποιούν Ανοικτά Δεδομένα, οι οποίες σχετίζονται με την διαχείριση υδάτων, κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ινδία έως ακόμη και αγρο-επιχειρήσεις στην Γκάνα. Ο Χάρτης Επιπτώσεων των Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Impact Map), αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του OD4D (Open Data for Development), έχει περισσότερα από 1.000 παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης σε πάνω από 75 χώρες, και η λίστα μεγαλώνει.

ict_opendataforsustainabledevelopmentΗ Παγκόσμια Τράπεζα έχει δημοσιεύσει ένα νέο άρθρο, “Ανοικτά Δεδομένα για Βιώσιμη Ανάπτυξη“, που αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους τα Ανοικτά Δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων μέσω μιας σειράς εφαρμογών, οι οποίες σχετίζονται με την βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης, την οικονομική πρόσβαση, την οικονομική διαχείριση, τον αστικό σχεδιασμό, τη γεωργία, και με πολλούς άλλους τομείς. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει προσδιορίσει τέσσερις τύπους πλεονεκτημάτων που έχουν τα ανοιχτά δεδομένα, τους οποίους περιγράφει λεπτομερώς σε όλο το άρθρο με συγκεκριμένα παραδείγματα, κάποια από τα οποία παραθέτουμε παρακάτω:

  1. Προώθηση της οικονομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας: Τα Ανοικτά Δεδομένα βοηθoύν τις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά. Νέοι δανειοδοτικοί οργανισμοί σε διάφορες χώρες χρησιμοποιούν Ανοικτά Δεδομένα για να δανείζουν σε δανειολήπτες χωρίς πιστωτική ιστορία. Όσον αφορά τη συμβολή των ανοικτών δεδομένων στον εργασιακό χώρο, οι πλατφόρμες αντιστοίχισης θέσεων εργασίας βοηθούν τους εργοδότες να προσλάβουν το καταλληλότερο εργατικό δυναμικό και αντίστοιχα τα άτομα να βρουν εργασία. Επίσης, τα Ανοικτά Δεδομένα μπορούν να βελτιώσουν το επενδυτικό περιβάλλον, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες.
  2. Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών: Όσοι κοινωνικοί φορείς παροχής υπηρεσιών χρησιμοποιούν Ανοικτά Δεδομένα βοηθούν, για παράδειγμα, τους μελλοντικούς ασθενείς να βρουν ιατρικές κλινικές ή φροντίδα έκτακτης ανάγκης, να βελτιώσουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση ή να βελτιώσουν τα γεωργικά προγράμματα και την επισιτιστική τους ασφάλεια.
  3. Αύξηση της κυβερνητικής διαφάνειας, λογοδοσίας και συμμετοχής των πολιτών: Τα Ανοικτά Δεδομένα έχουν κρίσιμο ρόλο στη βελτίωση της διακυβέρνησης με την έκθεση και την πρόληψη της διαφθοράς. Αρκετές κυβερνήσεις εξετάζουν τα πρότυπα ανοικτών συμβάσεων με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στις κυβερνητικές συμβάσεις – μια κίνηση που θα μπορούσε να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και ξένων επενδυτών σε αυτές τις κυβερνήσεις.
  4. Διευκόλυνση στην καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών εντός της κυβέρνησης: Οι δημοτικές αρχές που χρησιμοποιούν Ανοικτά Δεδομένα, βελτιώνουν το δίκτυο μεταφοράς τους όπως και άλλες πτυχές της υποδομής της πόλης τους, καθώς διαχειρίζονται καλύτερα προσπάθειες ανάκαμψης, όταν τυφώνες ή άλλες φυσικές καταστροφές έχουν καταστρέψει την υποδομή τους.

Αυτές οι εφαρμογές των Ανοιχτών Δεδομένων όπως και άλλες, σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης(Sustainable Development GoalsSDGs) που θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα. Οι στόχοι αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων της οικονομίας, της υγείας, της εκπαίδευσης και των περιβαλλοντικών παραγόντων. Τα Ανοικτά Δεδομένα μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη μιας Βιώσιμης Ανάπτυξης, και μπορούν επίσης να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες της Επανάστασης Δεδομένων του ΟΗΕ που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Καθώς ο κόσμος στρέφεται όλο και περισσότερο στη χρήση δεδομένων, οι κυβερνήσεις βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να παράσχουν μερικά από τα πολυτιμότερα είδη δεδομένων στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία και γενικά στο ευρύ κοινό. Για να πετύχουν τα προγράμματα Ανοικτών Δεδομένων, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω από το να δώσουν απλά την άδεια και να δημοσιοποιούν στοιχεία. Πρέπει να συνεργαστούν με τους χρήστες των δεδομένων τους, να παρέχουν νομικές και πολιτικές δομές για τη χρήση δεδομένων και να επικεντρωθούν στην ποιότητα των σημαντικών συνόλων δεδομένων.

Τώρα έχουμε περισσότερα στοιχεία από ποτέ, ότι αυτά τα προγράμματα Ανοικτών Δεδομένων αξίζουν τον κόπο. Με τη σωστή εστίαση, προσέγγιση και εφαρμογή, τα Ανοικτά Δεδομένα μπορούν να έχουν υψηλή οικονομική και κοινωνική απόδοση για επενδύσεις σε όλες τις χώρες, σε όλες τις περιφέρειες και σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης.

 

Πηγή:http://blogs.worldbank.org/ic4d/new-report-how-open-data-can-drive-sustainable-Development

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top