Ανοιχτά δεδομένα στους Δήμους

Με την ευκαιρία της διεθνούς εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access) και παρότι η συγκεκριμένη έννοια αφορά κυρίως τον ακαδημαϊκό χώρο, το OKFN:Greece βρήκε την ευκαιρία να κοινωνήσει τις ιδέες και τις αξίες του ελεύθερου και ανοιχτού περιεχομένου και δεδομένων προς τους Δήμους όλης της Ελλάδας.

Κάθε Δήμος, ως συγκεντρωτικό σημείο αναφοράς για κάθε τοπική κοινωνία, είναι ένας φορέας ο οποίος γίνεται αποδέκτης αλλά και παραγωγός ενός ευρέως φάσματος υλικού γνώσης και πληροφοριών. Γνώση και πληροφορίες οι οποίες μπορεί να είναι πολύτιμες για ερευνητές και δημιουργούς, επιστήμονες και καλλιτέχνες που μπορεί να θελήσουν να τις αξιοποιήσουν προκειμένου να δημιουργήσουν νέα γνώση ή να προωθήσουν με άλλο τρόπο και σε ευρύτερο κύκλο τα σχετικά με ένα τόπο.

Οι Δήμοι μπορούν να συμβάλλουν και να συμμετέχουν στην κοινωνία της Ελεύθερης και Ανοιχτής Πρόσβασης στην Γνώση, ανοίγοντας τα δεδομένα τους με ελεύθερες άδειες χρήσης και ανοιχτά πρότυπα στο διαδίκτυο, με τρόπο ώστε αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε Αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι γεωγραφικές πληροφορίες, δημόσια έγγραφα, πολιτιστικό υλικό ή ακόμη και ο κατάλογος της δημοτικής βιβλιοθήκης τους.

Για αυτούς τους λόγους, απευθυνθήκαμε στους Δήμους για την ενημέρωσή τους, με παράλληλη αποστολή και του Εγχειριδίου Ανοιχτών Δεδομένων. Το OKFN:Greece μπορεί να είναι αρωγός και υποστηρικτής σε τέτοιες προσπάθειες με την σχετική πληροφόρηση και καθοδήγηση οποιοδήποτε δήμου θελήσει να ανοίξει το υλικό του. Η διεθνής πρακτική και η εμπειρία των μελών και εθελοντών του OKFN στην δημιουργία λογισμικού ή στην ανάπτυξη και διοργάνωση υπηρεσιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα θα είναι σημαντική βοήθεια στον κάθε ένα που ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο.

Διαβάστε την επιστολή προς όλους τους Δήμους της Ελλάδος

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top