Το OpenBudgets.eu προωθεί την οικονομική διαφάνεια στην Ευρώπη

openbudgets-logoΒερολίνο, 10η Νοεμβρίου 2015 – Το OpenBudgets.eu, ένα νέο έργο που προωθεί τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα στις δημόσιες δαπάνες, έχει ξεκινήσει. Το έργο, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε., παρέχει στους δημοσιογράφους, στους συλλογικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών, στις Μ.Κ.Ο, στους πολίτες και στη δημόσια διοίκηση τα εργαλεία, τα δεδομένα και τις περιγραφές που χρειάζονται για να προασπίσουν και να αγωνιστούν προς την οικονομική διαφάνεια και τη χρηστή οικονομική διαχείριση.

 

“Η δημοκρατική πολιτική ζωή, όπως την ξέρουμε, είναι αδιανόητη χωρίς την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικές με τα δημόσια κονδύλια” λέει ο Jonathan Gray, Διευθυντής Πολιτικής και Έρευνας στο Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης (Open Knowledge).

 

Μολονότι το πλήθος των δημόσιων διαθέσιμων δεδομένων που σχετίζονται με δαπάνες και οικονομικές συναλλαγές αυξάνεται, τα διάφορα πρότυπα αναπαράστασης, καθώς και τα ποικίλα λογιστικά μοντέλα, περιορίζουν τη λειτουργικότητά τους. Ο Sören Auer, καθηγητής στο Enterprise Information Systems του Φραουνχόφερ και του Πανεπιστημίου της Βοννης, και συντονιστής του έργου H2020 OpenBudgets.eu, αναφέρει: “Η ετερογένεια και η έλλειψη προτυποποίησης των ανοικτών δεδομένων δαπανών και προϋπολογισμών, παρεμποδίζουν την ανάπτυξη πολλών εφαρμογών που θα είχαν μεγάλο ενδιαφέρον”, όπως “η συγκριτική ανάλυση μεταξύ των διαφορετικών πόλεων ή περιοχών, ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των δημοσίων δαπανών”

 

Το έργο OpenBudgets.eu στοχεύει στην επίλυση αυτού το προβλήματος μέσω της ανάπτυξης μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα είναι εύχρηστη, ευέλικτη και ικανή να ερμηνεύσει τους έως τώρα ασύμβατους τύπους δεδομένων προϋπολογισμών και δαπανών. Οι χρήστες της πλατφόρμας θα μπορούν εύκολα να ανεβάζουν, να απεικονίζουν και να αναλύουν δημόσια δεδομένα προϋπολογισμών και δαπανών, ώστε να τα διερευνούν και να ανακαλύπτουν την ουσία της οικονομικής διαχείρησης πίσω από αυτά.

 

Το έργο ξεκίνησε το Μάιο του 2015, και τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει. Στην παρούσα φάση επιδιώκουμε τη συμβολή από τις άμεσες ενδιαφερόμενες ομάδες χρηστών. Η πρώτη συνάντηση εργασίας του γνωμοδοτικού συμβουλίου έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Νοεμβρίου, στο Βερολίνο. Η ομάδα του OpenBudegets.eu καλεί όσους ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν, να έλθουν σε επαφή μαζί της.

 

Το OpenBudgets.eu θα υλοποιηθεί σε 30 μήνες από μια διεθνή κοινοπραξία εννέα εταίρων: Διεθνές Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης (Open Knowledge International) και συμμετέχοντες το Journalism++, το Ελληνικό Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης (Open Knowledge Greece), το Πανεπιστήμιο της Βόννης, το Fraunhofer IAIS, το Γερμανικό Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης (Open Knowledge Foundation Deutschland), το Fundación Civio, την Διεθνής Διαφάνεια ΕΕ (Transparency International EU) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Πράγας.

 

Περισσότερες πληροφορίες:http://openbudgets.eu

Twitter @OpenBudgetsEU

FB: /openbudgets

Παρακαλούμε επικοινωνήστε:Δρ. Χαράλαμπος Μπράτσας, email: cbratsas@okfn.gr

Πρόεδρος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, https://okfn.gr/ , Twitter: @okfngr , email:info@okfn.gr

Press contact:
Anna Alberts – Open Knowledge Foundation Germanyopenbudgets.eu | @OpenBudgetsEU

anna.alberts@okfn.de | @Anna_Alberts

Office: +49 30 57703666 0

Mobile: +49 176 21370998

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top