1ο Greek Data Expedition | Δημοσιογραφία δεδομένων α λα ελληνικά!


Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας «OKF Greece» σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμης του Διαδικτύου του Τμήματος Μαθηματικών και με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα της προσπάθειας για τη συγγραφή άρθρων βασισμένων στη δημοσιογραφία δεδομένων.

Φοιτητές και των δύο τμημάτων, χωρισμένοι σε ομάδες, συνεργάστηκαν έτσι ώστε οι μεν μεταπτυχιακοί Σπουδών Επιστήμης του Διαδικτύου ν’ αναζητήσουν δεδομένα με στόχο την ανάλυση και την οπτικοποίησή τους και οι δε δημοσιογράφοι μέσω των διαθέσιμων στοιχείων και συσχετισμών να προβούν στη δημιουργία ενός ρεπορτάζ δεδομένων.

Από τη συνεργασία τους προέκυψαν τρία άρθρα δεδομένων:

  1. Ατμοσφαιρική ρύπανση: Το πρόβλημα «αιωρείται»
  2. Ελλάδα και e-Government: Ανάπτυξη και νέοι στην πρώτη γραμμή
  3. Νέες τεχνολογίες στις επιχειρήσεις

καθώς επίσης και ένα infographic που αφορά στην «Ευρωπαϊκή Κινητικότητα Φοιτητών την περίοδο 2001-2012».

Δημοσιογραφία Δεδομένων

Πρόκειται για ένα νέο, πολλά υποσχόμενο είδος δημοσιογραφίας, το οποίο επωφελείται από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, χρησιμοποιεί πληθώρα διαφορετικών ψηφιακών δεδομένων και συσχετισμών των πληροφοριών και –διατηρώντας τον παραδοσιακό τρόπο εντοπισμού θεμάτων- αναδεικνύει ειδήσεις και θέματα που προκύπτουν και είναι άξια προς δημοσίευση.

Περισσότερες διευκρινιστικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ελληνική έκδοση του «Εγχειριδίου Δημοσιογραφίας Δεδομένων» το οποίο δημοσίευσε το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, καθώς και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη.

 

Αξίζει να υπογραμμιστεί πως το προσεχές ακαδημαϊκό έτος, η δημοσιογραφία δεδομένων θα διδαχτεί στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ από τον καθηγητή Ανδρέα Βέγλη και τον Δρ. Χαράλαμπο Μπράτσα. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν τις βασικές αρχές, καθώς επίσης και τα εργαλεία της δημοσιογραφίας δεδομένων, έτσι όπως αναδεικνύονται στο εγχειρίδιο του «Data Journalism».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δεδομένα, νέα projects, αλλά και επιμορφωτικά εργαλεία μπορείτε ν’ ανατρέξετε στο School of Data, αποστολή του οποίου είναι να διδάξει στους ανθρώπους πώς να δημιουργήσουν ισχυρές ιδέες και συναρπαστικές ιστορίες χρησιμοποιώντας δεδομένα.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top