Ο Δείκτης Ανοικτών Δεδομένων για το 2014

9 Δεκεμβρίου 2014 Ο Δείκτης Ανοικτών Δεδομένων για το 2014 δείχνει την αργή πρόοδο των κυβερνήσεων όσον αφορά το άνοιγμα βασικών δεδομένων Το Διεθνές Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης «OPEN KNOWLEDGE» δημοσιεύει το Δείκτη Ανοικτών Δεδομένων «Open Data Index» του 2014...
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!