Νέα ερευνητική εργασία πάνω στα ανοιχτά δεδομένα

Ένα νέο ερευνητικό project ξεκινάει με σκοπό την εξέταση και ανάλυση της επιρροής των ανοιχτών δεδομένων αναφορικά με τους προϋπολογισμούς. Πρόκειται για μια συνεργατική δουλειά ανάμεσα στο Open Knowledge (Ίδρυμα Ανοιχτών Δεδομένων) και στο Digital Methods Initiative...
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!