ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION) ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (OPEN DATA)

Με σημαντικά μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση σε θέματα εφαρμογής και αξιοποίησης των ανοικτών δεδομένων πάνω στην διαφάνεια και την επιχειρηματικότητα, που υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Open Knowledge Foundation (ΟΚFΝ).

Το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό στη συνάντηση που έγινε στις 18 Μαρτίου 2014 στο Royal Olympic Hotel στην Αθήνας, με συμμετέχοντες εκπρόσωπους του OKFN, OKFN Greece, καθηγητές πανεπιστημίων, ακαδημαϊκούς ερευνητές, επιχειρηματίες, φοιτητές και άλλους ενδιαφερόμενους.

image

Σκοπός της συνάντησης ήταν να αναδειχθεί η σημασία των ανοικτών δεδομένων και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσουν τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, όσο και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενώ αποτέλεσε επιπλέον μια ιδανική εισαγωγή για το διήμερο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Δεδομένων για το 2014 (EDF2014) που ακολούθησε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκαν οι παρακάτω θεματικές ενότητες, από ομιλητές με ιδιαίτερη πείρα και τεχνογνωσία στο τομέα των ανοιχτών δεδομένων:

  • Πως τα δεδομένα γίνονται «ανοικτά», κ. Sander van der Waal, Projects Director, The Open Knowledge Foundation
  • Η «Ανοικτή Γνώση» στην Ελλάδα, κ. Χαράλαμπος Μπράτσας, Πρόεδρος Open Knowledge Foundation Greece, διδάσκων στο ΠΜΣ «Web Science» του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
  • Οι δυνατότητες και τα οφέλη των Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων, Prof. Soeren Auer, Institute for Applied Computer Science at University of Bonn and Fraunhofer, Institute for Intelligent Analysis and Information Systems (IAIS), OKFN Advisory
  • Τοπικά – Παγκόσμια δεδομένα στις μεταφορές, Pieter Colpaert, OKF Belgium, Multimedia lab – UGent – iMinds
  • Ο ρόλος των “μεγάλων” ανοικτών δεδομένων (Big Open Data) και των τεχνικών εκμάθησης στον τομέα της εκπαίδευσης στις επιστήμες υγείας, κ. Πάνος Μπαμίδης, καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του OKFN Greece
  • Τα Ανοικτά Δεδομένα στην διαχείριση φυσικών καταστροφών, κ. Βασίλειος Βεσκούκης, καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του OKFN Greece

image

Στο πλαίσιο της συνάντησης αναπτύχθηκε εποικοδομητική συζήτηση πάνω στις προοπτικές και τη χρησιμότητα των ανοικτών δεδομένων, ενώ παράλληλα διατυπώθηκαν προβληματισμοί σχετικά με την αξιολόγηση των ανοικτών δεδομένων, τόσο σε τεχνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο αξιοπιστίας.

OKF BiscuitsΤο Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης (OKF), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, υλοποιεί ανά τακτά χρονικά διάστημα παρόμοιες συναντήσεις και ημερίδες επιδιώκοντας τη διάδοση και χρήση των ανοικτών δεδομένων, με στόχο να δημιουργεί συνθήκες συνεργασίας και να παράγει γνώση.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια παγκόσμια κοινότητα, με ηγετικό ρόλο στον τομέα της Ανοικτής Γνώσης και των Ανοικτών Δεδομένων και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή λογισμικού με χρήση Ανοικτών Δεδομένων, υλοποιώντας πλήθος χρήσιμων και καινοτόμων εφαρμογών.

 

Μπορείτε να έρθετε σε επαφή και να γνωρίσετε το OKF και τις ποικίλες δράσεις του, στους παρακάτω επίσημους λογαριασμούς:

Facebook: OKFN Greece

Twitter: @okfngr

E-mail: info@okfn.gr

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top