apps4greece: Thessaloniki goes apps!


Ο Διαγωνισμός

ΑρχικήΟ διαγωνισμός «Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη» στοχεύει στην ενεργοποίηση του δυναμικού της πόλης για τη δημιουργία εφαρμογών web και κινητών τηλεφώνων, οι οποίες θα βελτιώσουν τη λειτουργία της πόλης, παρέχοντας στους κατοίκους, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις νέες, καινοτόμες υπηρεσίες, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της καιaνοτομίας. Στοχεύει επίσης στη δημιουργία ανοιχτών δεδομένων, είτε μέσω της διάθεσής τους από τους οργανισμούς της πόλης είτε μέσω της συλλογής τους από τους πολίτες. Ο απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μιας κοινότητας με τη συμμετοχή του Δήμου, οργανισμών, φορέων, εταιρειών και πολίτων, η οποία θα βρίσκει νέες λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Οι λύσεις αυτές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες πόλεις, κάτι που θα ενισχύσει την εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης και θα προσφέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε εκείνους που θα διακριθούν στο διαγωνισμό.

Το εγχείρημα στηρίζεται σε δύο σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης εφαρμογών έξυπνων πόλεων:

 • Το Crowdsourcing, όπου η βασική ιδέα είναι η ανάθεση μιας εργασίας που παραδοσιακά εκτελούνταν από υπάλληλο ή εργολάβο, σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων ή μία κοινότητα (πλήθος), μέσω ανοικτής πρόσκλησης.
 • Τα Ανοιχτά Δεδομένα, όπου δημόσιοι φορείς και οργανισμοί παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα πολιτιστικού, οικονομικού, ερευνητικού, κλπ. ενδιαφέροντος, ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους για τη δημιουργία εφαρμογών προστιθέμενης αξίας.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα διαγωνισμού αυτής της μορφής είναι αυτό της Νέας Υόρκης (http://nycbigapps.com/). Από το 2009, χάρη στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, αναπτύχθηκαν τουλάχιστον τριακόσιες εφαρμογές, που βελτίωσαν τις ζωές των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρηματιών της πόλης. Η… «παράπλευρη» επιτυχία του, αλλά όχι λιγότερο σημαντική, ήταν ότι άνοιξε 1,000 σύνολα δεδομένων (datasets) σε προγραμματιστές απ’ όλο τον κόσμο.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη δημοσιότητα και προβολή της πόλης αλλά και των βραβευμένων εφαρμογών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε μία από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες:

 1. Ανάπτυξη νέων εφαρμογών, οι οποίες θα κάνουν χρήση ανοιχτών δεδομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων οργανισμών της πόλης.
 2. Προσαρμογή ήδη υπαρχόντων εφαρμογών ανοιχτού κώδικα στις ανάγκες της Θεσσαλονίκης.
 3. Δημιουργία ανοιχτών δεδομένων από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης.

Σε κάθε κατηγορία θα βραβευτούν τρεις συμμετοχές.

Το σημαντικό και αξιοσημείωτο για τον εν λόγω διαγωνισμό είναι ο πολίτης βρίσκεται στο κέντρο όλης της διαδικασίας ανάπτυξης των νέων υπηρεσιών του Δήμου καθώς συμμετέχουν οι ίδιοι οι πολίτες για την βελτίωση της πόλης τους και τη διευκόλυνση των υπόλοιπων πολιτών. Επομένως, πρόκειται για έναν διαγωνισμό που υλοποιείται από πολίτες για τους πολίτες.

 

Διάρκεια Διαγωνισμού

Βραβεία

Προσαρμογή Εφαρμογών Νέες Εφαρμογές Τα δικά μας Ανοιχτά Δεδομένα
1ος νικητής 3.000 € 3.000 € Είδος (~3.000 €)
2ος νικητής 2.000 € 2.000 € Είδος (~2.000 €)
3ος νικητής Είδος (~1.000€) Είδος (~1.000€) Είδος (~1.000€)

 

Ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Ερευνητική Μονάδα URENIO του Α.Π.Θ. και το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας (Open Knowledge Foundation Greece, OKF Greece), με την υποστήριξη της Μονάδος Σημασιολογικού Ιστού του Α.Π.Θ. και του δημιουργικού γραφείου madfordesign.

Αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας Apps4Greece του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας. Έχει σύνδεση με την ευρωπαϊκή αντίστοιχη προσπάθεια που συμμετέχει και πρωτοστατεί το Διεθνές Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης (Open Knowledge Foundation OKFN) apps4Europe.

Κριτική Επιτροπή

Στην Κριτική Επιτροπή συμμετέχουν στελέχη του Δήμου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακοί, Ερευνητές και Επιχειρηματίες. Η Επιτροπή έχει 8 μέλη:

 • Άγγελος Βάσσος – Αρχισυντάκτης ένθετων περιοδικών και ειδικών εκδόσεων, Δημοσιογραφικό Συγκρότημα Μακεδονία
 • Μάρκος Βερέμης – Συνιδρυτής / Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Upstream, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος
 • Ζαχαρίου Στέλιος – Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας, Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Νίκος Κομνηνός – Καθηγητής Α.Π.Θ., Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας URENIO
 • Μπαμίδης Παναγιώτης – Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ., μέλος των ΔΣ OKFN Greece και Advisory Board OKFN
 • Στραβάκος Ηλίας – Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Δημήτρης Τζοβάρας – Ερευνητής Α’ Βαθμίδος, Διευθυντής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
 • Κωσταντίνος Μαργαρίτης – Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Sander van Der Wall – Head of Long Term Projects, OKFN

Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής είναι ο κ. Μάρκος Βερέμης.

Στην επιλογή των νικητών συμμετέχουν και οι πολίτες της Θεσσαλονίκης με την ψήφο τους. Η ψήφος του κοινού έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς αντιστοιχεί σε τρία επιπλέον μέλη της Κριτικής Επιτροπής.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top