Το Web Foundation σηματοδοτεί τη 10η επέτειο με την έναρξη της πρωτοβουλίας «προστασία του web»

Web Log: Το παγκόσμιο σχέδιο έχει ως στόχο να καταστήσει το Διαδίκτυο προσιτό και προσβάσιμο σε όλους

Νωρίτερα φέτος, ο παγκόσμιος ιστός – που εφευρέθηκε από τον Sir Tim Berners-Lee – γιόρτασε την 30η επέτειό του. Αυτόν τον  μήνα το Web Foundation – που επίσης συνιδρύθηκε από τον Berners-Lee – γιορτάζει τη 10η επέτειό του. Το Web Foundation είναι ένας ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί υπέρ ενός ανοικτού ιστού και πρόσβασης στο Διαδίκτυο ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Κατά την τελευταία δεκαετία πραγματοποίησε έρευνα, συμπεριλαμβανομένης μίας έκθεσης για το 2015, η οποία έδειξε ότι οι γυναίκες στις χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα είναι λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά 50% σε σχέση με τους άνδρες. Το ίδρυμα χρηματοδότησε, επίσης, την πρωτοβουλία A4AI, η οποία συνέβαλε στη μείωση του κόστους του διαδικτύου για 650 εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Προστατεύω

Στις 25 Νοεμβρίου, το Ίδρυμα θα ξεκινήσει τη Σύμβαση για τον Παγκόσμιο Ιστό – ένα παγκόσμιο σχέδιο για την προστασία του ιστού ως “δύναμη για καλό”. Αυτή η πρωτοβουλία απαριθμεί υποστηρικτές όπως τα Internet Freedom Foundation, Open Data Institute, Open Knowledge Foundation  και εκατοντάδες ιδιωτικές εταιρείες, όπως MicrosoftGoogleFacebook και Twitter.

Η σύμβαση υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες θα υποσχεθούν: να κάνουν το Διαδίκτυο προσιτό και προσβάσιμο σε όλους, ώστε κανείς να μην αποκλείεται από τη χρήση και τη διαμόρφωση του ιστού, να σέβονται την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών, έτσι ώστε οι άνθρωποι να ελέγχουν τις ζωές τους online, και να αναπτύξουν τεχνολογίες που υποστηρίζουν τα καλύτερα στην ανθρωπότητα και δημιουργούν προκλήσεις στο χειρότερο, έτσι ώστε ο ιστός να είναι πραγματικά ένα δημόσιο αγαθό που βάζει τους ανθρώπους πρώτα.

https://contractfortheweb.org/

Πηγή

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top