ENTICE, Erasmus+: το OKF Greece σε μία Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την συν-δημιουργία στην Ιατρική Εκπαίδευση

Το ελληνικό παράρτημα του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης (Open Knowlege Greece) ανακοινώνει και επίσημα την συμμετοχή του σε μία νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, διετούς διάρκειας για την αξιολόγηση των μεθόδων συν-δημιουργίας στο κομμάτι της ιατρικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ENTICE (Evaluating Novel Tangible and Intangible Co-creative Experiential medical education, Erasmus+, Knowledge Alliances for higher education).

Ο κλάδος της ανατομίας γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος λόγω της μεγαλύτερης κατανόησης και ανάπτυξης των νέων χειρουργικών προσεγγίσεων. Δεδομένης της φύσης του, ο τομέας αυτός δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραδοσιακές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.

Με την εμφάνιση καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η Επαυξημένη (Augmented), Εικονική (Virtual) και Μεικτή Πραγματικότητα -MixedReality (AR / VR / MR) και τη μείωση του κόστους εκτύπωσης 3D, οι εκπαιδευόμενοι στον κλάδο της ανατομίας έχουν πλέον τη δυνατότητα να δουν και να αγγίξουν λεπτομερή μοντέλα και να έρθουν σε επαφή με τεχνολογικά εργαλεία που ήταν σπάνιο να συναντήσουν προηγουμένως, κατά την κλινική πρακτική τους σε ασθενείς ή και αδύνατο να μελετήσουν πάνω σε πτώματα.

Τέτοιοι εκπαιδευτικοί πόροι, συνήθως στερούνται μιας ταυτόχρονης αναπτυξιακής προσέγγισης για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα μαζί με την ενασχόληση του εκπαιδευόμενου στις νέες, αναδυόμενες τεχνολογίες  (immersive engagement).

Οι υπάρχουσες προσεγγίσεις απαιτούν υπέρβαση εξόδων στο στάδιο της ανάπτυξης και χρειάζονται πολυάριθμες επαναλήψεις για να διασφαλιστεί «η καταλληλότητα για πρακτική άσκηση». Έτσι, αναπτύσσοντας εργαλεία με αυτό τον τρόπο, οι πόροι παραμένουν ενσωματωμένοι σε μια περισσότερο τεχνικο-κεντρική παρά σε μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού των σημερινών προγραμμάτων σπουδών. Συνεπώς, η διδασκαλία καταλήγει δυσκίνητη, με απρόβλεπτες διαφοροποιήσεις να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά της.

Το πρόγραμμα ENTICE, στοχεύει στη χρήση μεθοδολογιών συν-δημιουργίας, προκειμένου να δομηθεί ένας στέρεος αγωγός ιατρικού εμπειρικού περιεχομένου που θα συσπειρώσει ένα δίκτυο ακαδημαϊκών, ιατρικών εκπαιδευτών και δημιουργών βιομηχανικού περιεχομένου. Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι φορείς θα αναπτύξουν, θα αξιολογήσουν και θα πολλαπλασιάσουν τους εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς πόρους και τα εργαλεία μάθησης (immersive learning) με στόχο την υποστήριξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων με απτά και άυλα μέσα (AR / VR / MR, 3D εκτύπωση), όλα τους περιζήτητα στους τομείς της ανατομίας και της χειρουργικής επέμβασης. Η διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης του ENTICE, θα διερευνήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα αυτών των καινοτόμων εκπαιδευτικών μοντέλων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου, αξιοποιώντας ποικίλες προσεγγίσεις.

Η ανάλυση αυτή θα συμβάλει σε προηγμένες εφαρμογές τόσο για τους ακαδημαϊκούς όσο και για τους βιομηχανικούς φορείς, παρέχοντας στις βιομηχανίες δημιουργίας περιεχομένου μια προσέγγιση βασισμένη στην τεκμηρίωση, ως προς την ενσωμάτωση των βιωματικών εργαλείων μάθησης στην ιατρική εκπαίδευση.

Συντονιστής του έργου ENTICE, που ξεκινά επίσημα τις εργασίες του τον Ιανουάριο του 2020, είναι η κυπριακή εταιρεία VILABS, ενώ μεταξύ των εταίρων, υπάρχει διπλή ελληνική παρουσία, καθώς εκτός από το OK Greece, συμμετέχει και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέσω του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής.

Επιμέλεια: Μαρίλια Μαυρικίου

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top