“ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ;” ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ TΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Η Ε.Ε. έχει δεσμευθεί να διαθέσει 959.988 δις € από το 2014 έως το 2020. Αυτά τα χρήματα έχουν εκταμιευθεί από πάνω από 80 ταμεία και προγράμματα, τα οποία διαχειρίζονται πάνω από 100 διαφορετικές αρχές. Από που προέρχονται τα χρήματα αυτά; Πώς κατανέμονται; Και πώς δαπανιούνται;

Στις 2 Ιουλίου κυκλοφόρησε το “Πού πάνε τα χρήματα της Ευρώπης; Ένας οδηγός για ευρωπαϊκά δεδομένα προϋπολογισμών“, το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει ομάδες πολιτών, δημοσιογράφους και άλλους να περιηγηθούν σε πλήθος εγγράφων και συνόλων δεδομένων, προκειμένου να “ακολουθήσουν την πορεία του χρήματος ” στην Ε.Ε..

Ο οδηγός προτείνει επίσης μέτρα που θα πρέπει να πάρουν θεσμικά όργανα, με αποτέλεσμα να καταστεί δυνατή μεγαλύτερη δημοκρατική εποπτεία των δημοσίων οικονομικών της Ε.Ε..

Ο οδηγός αυτός είναι ένα ακόμα έργο του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης (Open Knowledge Foundation) με την υποστήριξη του Ιδρύματος Adessium (Adessium Foundation).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως έχουμε δει από έργα όπως γεωργικές επιδοτήσεις και δημοσιογραφικές συνεργασίες γύρω από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο για να γίνουν κατανοητή η ροή των χρημάτων της Ε.Ε..

Πολλοί δημοσιογράφοι σε τέτοιου είδους έργα έχουν περάσει μήνες αναζητώντας, συγκεντρώνοντας και ξεσκαρτάροντας δεδομένα για να έχουν μια μικρή και γενική εικόνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα της Ε.Ε. σε πολλά διαφορετικά ταμεία και προγράμματα. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων οδήγησε σε δεκάδες ιστορίες ειδήσεων, ακόμη και σε ποινικές έρευνες.

Καλύτερα δεδομένα, έγγραφα, υπεράσπιση και ποιότητα δημοσιογραφίας γύρω από τα δημόσιο χρήματα της Ε.Ε. είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση του “δημοκρατικού ελλείμματος” της δημοσιονομικής πολιτικής της Ε.Ε.. Για το σκοπό αυτό, κάνουμε τις ακόλουθες συστάσεις προς τα όργανα της Ε.Ε. και τους πολίτες:

  1. Την θέσπιση ενός ενιαίου κεντρικού σημείου αναφοράς για δεδομένα και έγγραφα σχετικά με τα έσοδα ,τον προϋπολογισμό και τις δαπάνες της Ε.Ε. και την διασφάλιση όλων αυτών των στοιχείων που υπάρχουν μέχρι σήμερα ώστε να είναι ενημερωμένα (π.χ. σε μια ιστοσελίδα, όπως στο ec.europa.eu/budget). Ταυτόχρονα, να εξασφαλιστεί ότι όλα τα δεδομένα του προϋπολογισμού της Ε.Ε. θα είναι διαθέσιμα από την πύλη ανοιχτή δεδομένων της Ε.Ε., ως ανοιχτά δεδομένα.
  2. Την δημιουργία ενός ανοιχτού συνόλου δεδομένων με τις βασικές λεπτομέρειες για κάθε ταμείο της Ε.Ε., στο οποίο να συμπεριλαμβάνεται το όνομα του ταμείου, η διεύθυνση, η πολιτική που ακολουθεί, ο τρόπος διαχείρισης, οι εκτελεστικές αρχές, να υπάρχει σύνδεση σε πληροφορίες για δικαιούχους, σύνδεση με νομική βάση και με τον κανονισμό στην Eur-Lex.
  3. Την επέκταση της δημοσιονομικής διαφάνειας σε όλα τα ταμεία της Ε.Ε., με ενσωμάτωση ή σύνδεση λεπτομερών δεδομένων σχετικά με δαπάνες από κράτη μέλη της Ε.Ε., από μέλη που δεν ανήκουν στην Ε.Ε. και διεθνείς οργανισμούς. Στα δεδομένα αυτά θα περιλαμβάνονται, το ID της ευρωπαϊκής εταιρείας, και όταν το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο, το ακριβές ποσό χρηματοδότησης της Ε.Ε. που έλαβε και το συνολικό ποσό του σχεδίου.
  4. Την διευκρίνηση και την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου που σχετίζεται με τους κανόνες διαφάνειας για τους δικαιούχους των κονδυλίων της Ε.Ε..
  5. Την υποστήριξη και την ενίσχυση χρηματοδότησης σε ομάδες πολιτών και δημοσιογράφων που εργάζονται στα δημόσια οικονομικά της Ε.Ε..
  6. Την διεξαγωγή μιας πιο λεπτομερούς αξιολόγησης για την διαθεσιμότητα των στοιχείων του αποδέκτη για όλα τα ταμεία της Ε.Ε. και όλες τις εκτελεστικές αρχές – π.χ., μέσω ειδικής “διαδικασίας ελέγχου ανοικτών δεδομένων”.
  7. Την ενίσχυση της κεντρικής βάσης αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις χρήσεις και τους χρήστες των δημοσιονομικών δεδομένων της Ε.Ε. – στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται δεδομένα έργων, έργων στην ερευνητική δημοσιογραφία και χρηστών από τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία.

Στόχος μας είναι το υλικό αυτό να αποτελέσει έναν ζωντανό πόρο που θα συνεχίσει να επεκτείνεται και να ενημερώνεται. Αν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή προτάσεις, θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς.

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για άλλες πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Ανοιχτής Γνώσης (OKF) γύρω από τα ανοικτά δεδομένα και την οικονομική διαφάνεια, μπορείτε να δείτε το project “Πού πάνε τα χρήματα μου; (Where Does My Money Go?)” ή το “OpenSpending“, ή το “Ακολουθήστε το χρήματα“. Επίσης μπορείτε να διαβάσετε παλαιότερους οδηγούς και εκθέσεις.

Πηγή: http://blog.okfn.org/2015/07/02/where-does-europes-money-go/

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top