Wikipedia Education Program στη Μαθηματική Σχολή του ΑΠΘ

Wikipedia Education Program - Aristotle University of ThessalonikiΣτα τέλη Μαΐου μέσα από την συνεργασία του okfn-gr με την κοινότητα Wikimedia οργανώθηκε μια εργασία μετάφρασης/βελτίωσης λημμάτων μαθηματικής θεματολογίας από τους φοιτητές της Μαθηματικής Σχολής του ΑΠΘ. Πληροφορίες για αυτή την δραστηριότητα αλλά και προηγούμενες, δημοσιεύτηκαν και στο blog του Wikimedia Foundation. Στο παρόν post αναλύουμε το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας με τη βοήθεια λίγων στατιστικών και τις ίδιες τις απόψεις των φοιτητών.

Το εγχείρημα ακολούθησε τις κατευθυντήριες γραμμές του επίσημου Wikipedia Education Program που οργανώνει το Ίδρυμα Wikimedia.

Συμμετείχαν 130 φοιτητές, 7 Online Ambassadors που επέβλεπαν τη συνεισφορά συγκεκριμένων φοιτητών ο καθένας και 1 Campus Ambassador που έκανε επιτόπου παρουσιάσεις και ήταν διαθέσιμος για δια ζώσης βοήθεια.

Δημιουργήθηκαν ή βελτιώθηκαν 79 λήμματα.

Από αυτά, τα 56 λήμματα ήταν χαρακτηρισμένα ως ύψιστης σπουδαιότητας.

Η πρώτη ύλη για το ξεκίνημα ή την βελτίωση των λημμάτων ήταν τα αντίστοιχα της αγγλικής ΒΠ (με εξαίρεση 2 λήμματα). Από τα αντίστοιχα 77 αγγλικά λήμματα τα 22 ήταν αξιόλογα.

Στο σύνολο των 79 λημμάτων έχει γίνει μια σημαντική βελτίωση. Σημαντικότερο είναι ότι δημιουργήθηκαν ή επεκτάθηκαν λήμματα ύψιστης σπουδαιότητας που έλλειπαν από την ελληνική βικιπαίδεια. Επίσης, σε αυτά και άλλα λήμματα δόθηκε η βάση για να φτάσουν με λίγη ακόμη δουλειά, στο αντίστοιχο επίπεδο αξιόλογου λήμματος. Ορισμένα λήμματα, έχουν ήδη φθάσει σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Τα υπόλοιπα μπορούν να βελτιωθούν πολύ εύκολα.

Πέρα από την αξία της συνεισφοράς σε περιεχόμενο, μέσω της εργασίας δόθηκε η ευκαιρία για να γνωρίσουν περισσότεροι τον τρόπο συνεισφοράς στην Βικιπαίδεια.

Διάγραμμα απαντήσεων των φοιτητών στο ερώτημα “Βαθμός δυσκολίας;” σε κλίμακα:
1 = Τρομερά δύσκολη, 7=Παιχνιδάκι

Σε ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους φοιτητές, το συντριπτικό ποσοστό βρήκε πολύ ενδιαφέρουσα την εργασία τους, ενώ στον βαθμό δυσκολίας άλλοι τον βρήκαν από δύσκολο και άλλοι παιχνιδάκι. Το 71% θεωρεί ότι είναι ευκολότερο το να μεταφράσεις ένα ξενόγλωσσο λήμμα σε σχέση με το να γράψεις κάτι από την αρχή (κάτι που βρήκε ευκολότερο το 12%) κάτι όμως που το 54% βρίσκει περισσότερο ενδιαφέρον.

Το 88% βρίσκει ότι έμαθε πραγματικά κάτι σε σχέση με το μαθηματικό θέμα που ανάπτυξε. Το 95% προτιμάει μια τέτοια εργασία σε σχέση με μια τυπική πανεπιστημιακή εργασία και τείνει προς το γούαο! στην περίπτωση που συναντήσουν μια παρόμοια εργασία στο μέλλον (υπάρχει και το 2% που απάντησε: Ωχ!)

Εκτός από ένα-δυο, κανείς προηγουμένως δεν είχε συνεισφέρει στη Βικιπαίδεια. Τουλάχιστον οι μισοί, δεν γνώριζαν καν ότι μπορούσαν να το κάνουν. Οι υπόλοιποι απλά δεν το σκέφτηκαν ποτέ.

Στατιστική πίτα με 98% Ναι και 2% Όχι.
Ερώτηση: “Πιστεύεις ότι έχεις κατανοήσει τις βασικές αρχές συνεισφοράς στην Wikipedia;”

Σήμερα, το 98% απάντησε ότι έχει κατανοήσει τις βασικές γραμμές συνεισφοράς στην Βικιπαίδεια, με το 83% από αυτούς να λέει ότι αν δει κάποιο λάθος διαβάζοντας ένα λήμμα θα επιχειρήσει να το διορθώσει. Το 78-80% δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει και να βελτιώσει το λήμμα του καθώς και άλλα λήμματα.

Περισσότερα στατιστικά διαγράμματα

Απόψεις των φοιτητών

Στατιστική πίτα με: 77 "ναι" και 7 "όχι"
Ερώτηση: “Τώρα που γνωρίζεις κάποια πράγματα, αν δεις κάποιο λάθος σε ένα λήμμα της Wikipedia θα επιχειρήσεις να το διορθώσεις;”

Πράγματα που μπορούν να ληφθούν υπόψη στην επόμενη παρόμοια δραστηριότητα είναι η ευχέρεια των φοιτητών σε μια ξένη γλώσσα όπως τα αγγλικά και επίσης η χρονική στιγμή: Αυτή η εργασία δόθηκε λίγο πριν το ξεκίνημα της εξεταστικής περιόδου, κάτι που επισήμαναν οι ίδιοι οι φοιτητές για το ότι δεν είχαν τον απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθούν με τα λήμματα.

Παρά τις δυσκολίες, οι απόψεις των φοιτητών ήταν γενικά από απλώς θετικές έως ενθουσιώδεις. Αρκετοί τόνισαν ότι η εργασία τους φάνηκε πολύ χρήσιμη ώστε να γνωρίσουν την μαθηματική ορολογία στα αγγλικά, καθώς δεν υπάρχει τέτοιο μάθημα στην σχολή τους. Επίσης, σχολιάστηκε ότι ένιωθαν ωραία από το γεγονός ότι από αυτά που έγραψαν θα πληροφορούνταν αρκετοί άνθρωποι που θα επισκέπτονταν τα λήμματά τους. Κάποιος έγραψε ενθουσιασμένος ότι “[αντί τυπικών εργασιών που] πολύ πιθανόν να καταλήγουν σε μια στοίβα από χαρτί σε μια γωνιά, αυτό είναι προτιμότερο και σε μικρό χρονικό διάστημα το ΑΠΘ θα έχει εμπλουτίσει την βικιπαίδεια σε ένα τεράστιο βαθμό!”.

Είναι προφανές ότι η όλη δραστηριότητα ήταν ωφέλιμη για την Βικιπαίδεια από την άποψη ότι κέρδισε με απαραίτητο περιεχόμενο, αλλά και από την άποψη ότι γνώρισαν οι φοιτητές την δυνατότητα συνεισφοράς στην Βικιπαίδεια. Ευχαριστούμε τους φοιτητές αλλά κυρίως τους Online Ambassadors που βοήθησαν όσο μπόρεσαν σε αυτό το έργο, και που στις περισσότερες περιπτώσεις η συμβολή τους ήταν σημαντική.

Konstantinos Stampoulis (aka geraki)
Wikimedia Community User Group Greece

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top