Αναζητώντας “Διαφανή” Τεχνολογικά Εργαλεία

Στις 20-21 Ιανουαρίου 2015 η Πρωτοβουλία Διαφάνειας και Ευθύνης θα διοργανώσει ομάδες εργασίας με ακτιβιστές, δημοσιογράφους, «τεχνολόγους» και χρηματοδότες για την καλύτερη χρήση της τεχνολογίας για να προωθηθεί η υπευθυνότητα και η ιδέα «Ακολούθησε τα Λεφτά».

Ως «Ακολούθησε τα Λεφτά» ορίζεται: Η ικανότητα κατανόησης της προέλευσης των χρημάτων, ο τρόπος χρήσης τους και ο προορισμός τους, που είναι κρίσιμος σε μια τεράστια γκάμα κοινωνικών στόχων, όπως η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η προστασία του περιβάλλοντος και ο έλεγχος της πολιτικής επιρροής.

Η τεχνολογία μπορεί να παρέχει ισχυρά εργαλεία για να ανιχνεύσει τέτοιες οικονομικές ροές, μεταξύ περιοχών όπως συμβόλαια, πληρωμές, έσοδα και προϋπολογισμούς, ανάμεσα σε άτομα και οργανώσεις, αλλά και μεταξύ χωρών. Ωστόσο, η τεχνολογία σπάνια είναι αρκετή για να επιφέρει την αλλαγή από μόνη της. Έτσι, η πρόοδος συχνά χρειάζεται ευρύτερες προσεγγίσεις, ισχυρότερα εργαλεία και νέες συνεργασίες.

Μ’αυτό το σκεπτικό στη διοργάνωση που θα λάβει χώρα στο Βερολίνο, οι συμμετέχοντες μεταξύ άλλων:

  • Θα αναγνωρίσουν ξεκάθαρα τις πιθανές περιοχές εργασίες στην παρακολούθηση των «Ομάδων Χρημάτων» και θα αναπτύξουν συνεργασίες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο.
  • Θα μοιραστούν γνώσεις για το πότε οι τεχνολογικές διαφημίσεις έχουν αξία, πότε όχι, και τι χρειάζεται για να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο. Ποιοι τύποι συνεργασίας, ποιες ικανότητες και ποια βασικά χαρακτηριστικά χρειαζόμαστε πραγματικά;
  • Θα σχεδιάσουν νέα μέσα που θα μοιραστούν με άλλους, που θα προέρχονται από το εργαστήριο και άλλες πρακτικές εργασίες που θα γίνονται μέχρι εκείνη τη στιγμή.

chart

Πηγή Φωτογραφίας: http://www.businessinsider.com/too-big-to-fail-wall-street-and-main-street-how-big-are-they-2011-3

 

Η σημασία της τεχνολογίας για τον έλεγχο της ροής των χρημάτων είναι ξεκάθαρο ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς ζούμε σε παγκόσμια κοινωνία, η οποία λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο μιας ενοποιημένης οικονομίας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πολλές εταιρείες έχουν αναδειχθεί σε διεθνείς κολοσσούς, με θυγατρικές και καταστήματα σε όλα τα μέρη του πλανήτη, ενώ κατά καιρούς λαμβάνουν χώρα διεθνή οικονομικά σκάνδαλα. Παράλληλα, με την τωρινή κρίση έχει εμφανιστεί και ο όρος «too big to fail», που καταπιάνεται ακριβώς μ’αυτό το ζήτημα. Ορισμένες εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν γίνει τόσο ισχυρά που είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν και να περιοριστούν.

Οι προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι συμμετέχοντες στην παραπάνω διοργάνωση θα προσπαθήσουν να δώσουν λύσεις σε όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα, ώστε να υπάρχει μία μια συνολική εικόνα των πόρων σε μια χώρα ή περιοχή (όλες οι πηγές εσόδων, όλες οι δημοσιονομικές εκροές) και να μειωθούν αισθητά τα φαινόμενα οικονομικοπολιτικής διαπλοκής.

Κοντολογίς, η ιδέα που ακούει στο όνομα «Ακολούθησε τα Λεφτά» έχει ζωτική σημασία για το δημοσιογραφικό επάγγελμα, το οποίο έχει χάσει την αξιοπιστία του, καθώς συμμετέχει ενεργά πλέον στη διαπλοκή και δεν ασκεί τον ρόλο του, αυτόν του ελέγχουν. Η δημοσιογραφία δεδομένων και η τεχνολογία οφείλει να βρει εκείνη την πολιτική και τα Διαφανή Τεχνολογικά Εργαλεία, που θα τη βοηθήσουν να βρει ξανά τη χαμένη της αίγλη και ρόλο.

 

Συντακτική ομάδα:

Μιχάλης Γιανιτσάρας

Δώρα Καρακεχαΐδου

Μίνως-Αθανάσιος Καρυωτάκης

Κατερίνα Τσιουρή

Σταματία Τσιτσανοπούλου

 

Η φωτογραφία εξωφύλλου προέρχεται από τον ιστότοπο: http://tech.transparency-initiative.org/follow-the-money-beatrice-martini-on-financial-transparency-and-technology/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top