Πόσο “Ανοιχτός” είναι ο Προϋπολογισμός της χώρας σου;

Κάθε δύο χρόνια, η Διεθνής Συνεργασία για τους Προϋπολογισμούς (International Budget Partnership – IBP στο εξής) διενεργεί μια έρευνα, την έρευνα OBS (Open Budget Survey – Έρευνα «Ανοιχτότητας» Προϋπολογισμού), σκοπός της οποίας είναι διερεύνηση και αξιολόγηση του αν και κατά πόσο οι κυβερνήσεις παρέχουν διαφάνεια ως προς τους προϋπολογισμούς τους και αν δίνεται στους πολίτες […]

Πόσο “Ανοιχτός” είναι ο Προϋπολογισμός της χώρας σου; Read More »