Πόσο “Ανοιχτός” είναι ο Προϋπολογισμός της χώρας σου;

Κάθε δύο χρόνια, η Διεθνής Συνεργασία για τους Προϋπολογισμούς (International Budget Partnership – IBP στο εξής) διενεργεί μια έρευνα, την έρευνα OBS (Open Budget Survey – Έρευνα «Ανοιχτότητας» Προϋπολογισμού), σκοπός της οποίας είναι διερεύνηση και αξιολόγηση...
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!