ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION) ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (OPEN DATA)

Με σημαντικά μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση σε θέματα εφαρμογής και αξιοποίησης των ανοικτών δεδομένων πάνω στην διαφάνεια και την επιχειρηματικότητα, που υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Open Knowledge Foundation (ΟΚFΝ). Το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό στη συνάντηση που έγινε στις 18 Μαρτίου 2014 στο Royal Olympic Hotel στην Αθήνας, με συμμετέχοντες εκπρόσωπους του OKFN, […]

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION) ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (OPEN DATA) Read More »