SlideWiki: Συνέντευξη με τον Δρ Χαράλαμπο Μπράτσα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Από την Αλεξάνδρα Γκαρατζογιάννη,
μετάφραση-επιμέλεια: Χριστίνα Καρυπίδου

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), στην Ελλάδα, είναι ένας από τους υπεργολάβους εταίρους για τις εξωτερικές δοκιμές της πλατφόρμας SlideWiki. Σε αυτή τη συνέντευξη παρουσιάζουμε τον Δρ Χαράλαμπο Μπράτσα, ΕΔΙΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και Πρόεδρο του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, και ανταλλάσσουμε την εμπειρία του με τις δοκιμές και την πλατφόρμα SlideWiki καθώς και τα σχέδια του Πανεπιστημίου του όσον αφορά στη χρήση OER, OCW και SlideWiki πέρα ​​από τη διάρκεια των δοκιμών.

Το πρόγραμμα SlideWiki, ένα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση έργο, επιτρέπει τη συνεργατική δημιουργία δωρεάν εκπαιδευτικού και μαθησιακού υλικού. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, σύνολα διαφανειών, σημειώσεις διαλέξεων και περιεχόμενο μαθήματος. Τι είναι ιδιαίτερο σε αυτή την πλατφόρμα;

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) είναι ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Ως δημόσιο Πανεπιστήμιο επιδιώκουμε να παρέχουμε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στους μαθητές μας. Το ΑΠΘ ενθαρρύνει έντονα τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού Open Courseware όχι μόνο ως μέσο για τη διδασκαλία αλλά και για τις δημοσιεύσεις έρευνας. Το Α.Π.Θ. υλοποιεί πολυάριθμες πρωτοβουλίες για την προώθηση της Ανοικτής Γνώσης. Στο Α.Π.Θ. εξετάζουμε την Ανοικτή Γνώση, ως έναν από τους πυλώνες μιας κοινωνίας που σέβεται το πνευματικό έργο ο ένας τον άλλου έχοντας τη γνώση ανοικτή για όλους.

Το SlideWiki, με βάση τις εμπειρίες κατά τη διάρκεια των πιλοτικών δοκιμών που πραγματοποιούνται σε τρία διαφορετικά σχολεία, ικανοποιεί ακριβώς τα αναφερόμενα πεδία. Σέβεται τα δικαιώματα του πνευματικού έργου, επιτρέποντας τη συνεργατική δημιουργία δωρεάν μαθησιακού και διδακτικού υλικού.

Κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι ομάδες-στόχοι οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν καλύτερα από τη χρήση της πλατφόρμας SlideWiki;

Θεωρείται ότι όλοι οι φορείς που αποτελούν την ακαδημαϊκή κοινότητα του Α.Π.Θ. μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση του SlideWiki. Κάθε ομάδα ενδιαφερομένων μπορεί να επωφεληθεί από διάφορες πτυχές.

Για παράδειγμα, οι φοιτητές μας μπορούν να επωφεληθούν όχι μόνο από το διαθέσιμο δομημένο OCW αλλά και από το δίκτυο συν-συγγραφέων / συν-εκδόσεων κάθε OCW. Η συνεργασία που ενισχύει το SlideWiki στον δικτυακό κόσμο μας είναι ζωτικής σημασίας. Το SlideWiki λειτουργεί για να ενσωματώσει διαφορετικές παρουσιάσεις σε μια τράπουλα, είναι ένα μεγάλο χαρακτηριστικό που όλοι μας πρέπει να χρησιμοποιήσουμε.

Πώς αξιολογείτε τη σημασία του Open Course Ware και των Open Educational Resources για όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα;

Η συνεχής εκπαίδευση ή η επαγγελματική κατάρτιση, όπως λέγεται, είναι εξαιρετικά σημαντική λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις i) για τις θέσεις εργασίας, ii) τις εκθετικές προόδους στα περισσότερα επιστημονικά πεδία τα τελευταία χρόνια και iii) τη γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη. Το OCW και το OCR εμφανίζονται ως τα “εργαλεία” για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Όσον αφορά στις απαιτήσεις εργασίας, το OCW μπορεί να επικεντρωθεί περισσότερο στις συγκεκριμένες ανάγκες και όχι στα «τυπικά» πανεπιστημιακά μαθήματα που είναι αρκετά ευρεία. Στην επαγγελματική κατάρτιση θεωρείται ότι οι OER διευκολύνουν τους πολλαπλούς κλάδους. Τα εργαλεία συνεργασίας SlideWiki προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες για την ενίσχυση των πολυεπιστημονικών μαθημάτων. Μπορούμε να πούμε ότι καθώς παίρνουμε “παλαιότερους” είναι πιο δύσκολο να ακολουθήσουμε τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές οδούς όπως τη λήψη τάξεων, αναθέσεων κ.λπ. Φαίνεται ότι οι χρήστες SlideWiki μπορούν να πάρουν ευκολότερα τις δικές τους εκπαιδευτικές διαδρομές που θεωρούνται πολύ θετικές.

Πώς σκοπεύει ο οργανισμός σας να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα SlideWiki πέρα από τη διάρκεια του έργου;

Έχοντας πειραματιστεί σε τρεις διαφορετικές σχολές στη χρήση του SlideWiki, τουλάχιστον, αναμένουμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το ανεβασμένο εκπαιδευτικό υλικό.

Προτείνουμε να ξεκινήσουμε σε συνεργασία με τα δύο ερευνητικά εργαστήρια δράσεις που θα προωθήσουν τη χρήση του SlideWiki σε όλες τις σχολές του Α.Π.Θ.

Σκεφτόμαστε έντονα την ιδέα να προωθήσουμε το SlideWiki κατά τη διάρκεια της εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην κεντρική βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. Αυτή θα είναι μία μεγάλη ευκαιρία τόσο για τους ακαδημαϊκούς όσο και για τους φοιτητές του Α.Π.Θ .να κατανοήσουν τα οφέλη του SlideWiki.

Πηγή

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top