Χαρτης Τροχαιων Ατυχηματων στην Ελλαδα


Στην προσπάθεια του να προωθήσει τη χρήση των Ανοικτών Δεδομένων, το OKFN Ελλάδας παρουσιάζει την εφαρμογή “Τροχαία Ατυχήματα στην Ελλάδα”. Για τη δημιουργία της εφαρμογής συνδυάστηκαν δεδομένα που δημοσιεύτηκαν από δημόσιες υπηρεσίες μαζί με δεδομένα που παράχθηκαν από πολίτες και προβάλλονται πάνω σε ένα χάρτη μαζί με διάφορα στατιστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Από το 2010, το Ελληνικό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παρέχει ανοικτά δεδομένα σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο διατίθεται ένα αρχείο σε μορφή .xls με διάφορες λεπτομέρειες (όπως τύπος οχήματος, αιτία και τοποθεσία ατυχήματος, ηλικία θυμάτων κλπ.) για κάθε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που συνέβει στους ελληνικούς δρόμους. Δυστυχώς αυτή η λεπτομερής πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη για τα μη-θανατηφόρα τροχαία. Για αυτού του είδους τα ατυχήματα, υπάρχει μόνο ένα .xls αρχείο που παρέχει το πλήθος των ατυχημάτων και των θυμάτων ανά γεωγραφική περιφέρεια και βαθμό σοβαρότητας (δηλαδή θανατηφόρα, σοβαρά ή ελαφρά).
  • Επιπλέον, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία παρέχει στοιχεία σχετικά με την τελευταία απογραφή πληθυσμού που διεξήχθη το 2011. Ωστόσο, παρόλο που κατά τη διάρκεια της απογραφής συγκεντρώθηκαν μία πληθώρα δεδομένων (όπως φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, εργασιακή κατάσταση και οχήματα της οικογένειας), τα δεδομένα αυτά δεν διατίθενται δημόσια.
  • Τέλος, από το 2007 το pois.gr δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να καταγράφουν, μέσω GPS συσκευών, τα επικίνδυνα σημεία του ελληνικού οδικού δικτύου.

Όλα αυτά τα δεδομένα συλλέχθηκαν, επιδιορθώθηκαν, εμπλουτίστηκαν, μοντελοποιήθηκαν και συνδέθηκαν σύμφωνα με τις αρχές του σημασιολογικού ιστού και διατίθενται δημόσια στο opendatahub.gr.

Η εφαρμογή που παρουσιάζεται εδώ έχει δημιουργηθεί πάνω σε αυτά τα συνδεδεμένα δεδομένα και έχει διπλό σκοπό: Πρώτον, να προβάλει τη χρησιμότητα των ανοικτών δεδομένων και πώς μέσα από την επεξεργασία και τις απεικονίσεις τους, μπορούν να οδηγήσουν στην καλύτερη πληροφόρηση και στη λήψη αποφάσεων. Δεύτερον και σημαντικότερο, να πείσει τις δημόσιες υπηρεσίες να δημοσιεύουν περισσότερα και καλύτερα δεδομένα, καθώς όσο πιο ποικιλόμορφα είναι τα δεδομένα, τόσο καλύτερες εφαρμογές μπορούμε να φτιάξουμε χρησιμοποιώντας τα.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top