Εγχειρίδιο Ανοικτών Δεδομένων 2015

Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι μετά τον σκύλο, το βιβλίο είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Εμείς στην Κοινότητα Ανοικτών Δεδομένων τείνουμε να συμφωνούμε με αυτό. Για αυτό αποφασίσαμε να πάρουμε μια από τις βασικές πηγές για τα ανοικτά δεδομένα, το Εγχειρίδιο Ανοιχτών Δεδομένων, και να το ανανεώσουμε.

Το Εγχειρίδιο Ανοικτών Δεδομένων είναι μια σημαντική πηγή για την κοινότητα των ανοικτών δεδομένων εδώ και χρόνια. Περιλαμβάνει και αναλύει τη νομική, κοινωνική και τεχνική πλευρά των ανοικτών δεδομένων. Έχει χρησιμοποιηθεί από πληθώρα ενδιαφερόμενων, από καινούριους στον τομέα των ανοικτών δεδομένων μέχρι επαγγελματίες, από άτομα κυβερνήσεων μέχρι δημοσιογράφους και ακτιβιστές. Στόχος του είναι να εξετάσει και να απαντήσει στα ακόλουθα πολύ σημαντικά ερωτήματα: τι σημαίνει “ανοικτά”, γιατί να γίνουν ανοικτά τα δεδομένα και πως μπορεί αυτό να επιτευχθεί.

Από τότε που πρωτοδημοσιεύτηκε, το εγχειρίδιο έχει διαβαστεί, και εξακολουθεί να διαβάζετε, από χιλιάδες άτομα κάθε μήνα, ενώ έχει μεταφραστεί σε 18 γλώσσες, πράγμα που το κατατάσσει ως την πηγή ανοικτών δεδομένων με τις περισσότερες μεταφράσεις. Παρ’ όλα αυτά, τα ανοικτά δεδομένα είναι ταυτόχρονα ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο αλλά και ένα μη κατηγοριοποιημένο πεδίο. Για το λόγο αυτό έχει παρθεί και η πρωτοβουλία να δημιουργηθούν ορισμένες προϋποθέσεις για το πότε τα δεδομένα θεωρούνται ανοιχτά.

Η τελευταία έκδοση του εγχειριδίου κυκλοφόρησε το 2011, όμως τότε οι πηγές που περιλάμβαναν ανοικτά δεδομένα κυβερνήσεων ήταν λίγες και διάσπαρτες, ενώ η “συνεργασία” των κυβερνήσεων με τα ανοικτά δεδομένα είχε μόλις ξεκινήσει. Το βιβλίο αυτό περιλάμβανε το τι ξέραμε και πιστεύαμε τότε, αλλά καθώς τα ανοικτά δεδομένα επεκτάθηκαν τόσο γεωγραφικά όσο και αριθμητικά θεωρήσαμε ότι ήρθε η στιγμή να ενσωματώσουμε τις νέες μας γνώσεις στο εγχειρίδιο. Αυτή η έκδοση του βιβλίου θα αφοσιωθεί/αναφερθεί κυρίως σε έναν συγκεκριμένο τύπο ανοιχτών δεδομένων, τα κυβερνητικά ανοικτά δεδομένα, πολλά στοιχεία του όμως μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλους τύπους ανοικτών δεδομένων. Το συγκεκριμένο εγχείρημα υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Ανοικτών Δεδομένων, την Κοινότητα Ανοικτών Δεδομένων αλλά και την παγκόσμια τράπεζα.

Οι εμπειρίες και οι γνώσεις των μελών της κοινότητας μέσα από την ενασχόλησή τους όλα αυτά τα χρόνια με τα ανοικτά δεδομένα θα αποτελέσουν τον κύριο πυλώνα του εγχειριδίου. Το εγχείρημα αυτό δεν θα ενδυναμώσει μόνο την κοινότητα μέσω ενός κοινού project, αλλά θα συμβάλλει και στη δημιουργία ενός εγχειριδίου, με πληθώρα περιεχομένου, εμπειριών και ένα γενικό πεδίο γνώσης.

Το πρωτότυπο άρθρο http://blog.okfn.org/2015/01/12/open-data-handbook-2015-comeback-and-you-want-to-be-a-part-of-it/ από την Mor Rubistein (Community Coordinator)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top