Το Open Knowledge Foundation σας προσκαλει να συναντηθουμε στην Αθηνα!

Το Open Knowledge Foundation σας προσκαλεί να

συναντηθούμε στην Αθήνα!

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2014

Λίγο πριν ξεκινήσει τις διεργασίες του το Ευρωπαϊκό Forum Δεδομένων 2014, καλούμε όλους τους φίλους της Ανοικτής Γνώσης την Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 στο Royal Olympic Hotel και ώρα 19:00-21:00 να μοιραστούν μαζί μας τη δύναμη της γνώσης στην διαφάνεια και στην επιχειρηματικότητα.. Το Ίδρυμα ανοιχτής γνώσης Open Knowledge Foundation (http://okfn.org), ένας παγκόσμιος οργανισμός με ηγετικό ρόλο στον τομέα της Ανοικτής Γνώσης και των Ανοικτών Δεδομένων, έχει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή λογισμικού με χρήση Ανοικτών Δεδομένων.

Το OKFN είναι μια παγκόσμια κοινότητα που στηρίζει τις προσπάθειες γύρω από την ανοικτότητα με στόχο να δημιουργεί συνθήκες συνεργασίας και να παράγει γνώση από δεδομένα. Προσπαθεί να να κάνει τα ανοικτά δημόσια δεδομένα χρήσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας OKF Greece αποτελεί το επίσημο παράρτημα του OKF στην Ελλάδα εδώ και περίπου ένα χρόνο με πλούσιο έργο.

As we approach the European Data Forum 2014 a number of collocated events will be taking place. The Open Knowledge Foundation, Greece Chapter, invites you to their Meet Up in Athens on the evening of the 18th of March just before EDF2014 opens its doors

The Open Knowledge Foundation, an international leader in its field, has extensive experience in building tools and the community around open material, it also aims to see it used and being useful. Selected speakers from all over Europe will share the power of openness in this meeting in Athens.

http://www.meetup.com/OpenKnowledgeFoundation/Athens-GR/

The agenda has now been released.

 

  • 18:30-19:00 Welcome
  • 19:00-19:30 How ‘Open’ transforms Data, Mr. Sander van der Waal, Projects Director, The Open Knowledge Foundation
  • 19:30-19:45 Open Knowledge status in Greece, Dr. Charalampos Bratsas, OKF Greece Administrative Council & CEO, Web Science Program Aristotle University of Thessaloniki
  • 19:45-20:00 Potentials and Benefits of Linked Open Data, Prof. Soeren Auer, Institute for Applied Computer Science at University of Bonn and Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information Systems (IAIS) , OKFN Advisory
  • 20:00-20:15 Local global transport data, Pieter Colpaert, OKF Belgium, Multimedia lab – UGent – iMinds
  • 20:15-20:30 The role of Big Open Data and Learning Analytics in Health Education,Prof. Panos Bamidis, Aristotle University of Thessaloniki, OKFN Greece Administrative Council, OKFN Advisory Board
  • ​20:30-20:45 Open Data in Natural Hazards Management. Prof Vassilis Vescoukis, National Technical University of Athens, OKFN Greece Administrative Council
  • 20:45-21:00 Discussion

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top