Οδηγός Ανοικτών Πολιτιστικών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων

Ένας νέος Οδηγός από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης επιχειρεί να εισάγει όσους ασχολούνται με την ψηφιακή επιμέλεια πολιτιστικών συλλογών, όπως μουσειολόγους, αρχειονόμους και βιβλιοθηκονόμους, στις βασικές έννοιες και αρχές των ανοικτών πολιτιστικών δεδομένων από τη...

SuperCl@rity – search in the depths of Cl@rity program

The Cl@rity Program is a revolutionary application of the Hellenic Public Sector. All citizens are able to access the public documents, laws and official decisions of government agencies, public institutions and independent public authorities from a single website....

ΥπερΔιαύγεια – αναζήτηση στα άδυτα της Δι@ύγειας

Η Δι@ύγεια αποτελεί μια επαναστατική εφαρμογή της Δημόσιας Διοίκησης για τα ελληνικά δεδομένα. Ο πολίτης έχει την δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση από ένα και μόνο σημείο στο σύνολο των νόμων και των αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού...
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!