Πού χρησιμεύει η Δημοσιογραφία Δεδομένων;

Η Δημοσιογραφία Δεδομένων δεν αρκείται στο να απαντήσει τι, ποιος, πού, πότε και γιατί, αλλά προσθέτει διαφόρων ειδών αριθμητικά ή ποιοτικά στοιχεία, ώστε να παράγει ρεπορτάζ που ερμηνεύουν διαφόρων ειδών δεδομένα, την ίδια ώρα που γίνονται πιο εύληπτα από τον αναγνώστη. Πιο συγκεκριμένα, η δημοσιογραφία των δεδομένων συνιστά μία ευκαιρία για την επιστροφή της ερευνητικής […]

Πού χρησιμεύει η Δημοσιογραφία Δεδομένων; Read More »