Διασυνδεδεμένα Πανεπιστήμια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ http://www.auth.gr ) αποφάσισε να ακολουθήσει ενεργά τις σύγχρονες απαιτήσεις της Κοινωνίας της Γνώσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΑΠΘ ίδρυσε τη Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού (http://swu.auth.gr/) σκοπός της οποίας είναι η προαγωγή της αξίας των δεδομένων του πανεπιστημίου καθιστώντας τα ανοιχτά και δημόσια δεδομένα, όπως επίσης και η παράλληλη διαλειτουργική ολοκλήρωση και η ενσωμάτωση των ψηφιακών πόρων του πανεπιστημίου στο Σημασιολογικό Ιστό (Web 3.0) και στο νέφος των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (http://linkeddata.org/)χρησιμοποιώντας Ανοιχτές τεχνολογίες.

Παράλληλα, το ΑΠΘ επανασχέδιασε (http://new.auth.gr) την κεντρική του ιστοσελίδα του βασιζόμενο σε Σημασιολογικές Τεχνολογίες (πιλοτική φάση μέχρι τον Οκτώβριο 2012). Η ιστοσελίδα του τμήματος των Μαθηματικών (http://www.math.auth.gr) αποτελεί πρότυπο στην προσπάθεια της σημασιολογικής αντιστόιχησης του περιεχομένου (βλ. σχετικό video).

[iframe src=”http://www.youtube.com/embed/HegJS1u_gSs” width=”100%” height=”480″]

Πέρα από τις διάφορες οντολογίες γενικού περιεχομένου, χρησιμοποιούνται κι άλλες ειδικού περιεχομένου για την αναπαράσταση των εκπαιδευτικών και διοικητικών πληροφοριών του τμήματος όπως προτείνεται από την πρωτοβουλία για τα διασυνδεδεμένα Πανεπιστήμια (http://linkeduniversities.org/lu/).

Για παράδειγμα, η σημασιολογική ιστοσελίδα του τμήματος των Μαθηματικών εισάγει επιπλέον καινοτομίες. Η Αναστασία Δήμου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του προγράμματος της Επιστήμης του Διαδικτύου, καθώς και οι επιβλέποντές της Δρ Χαράλαμπος Μπράτσας και ο καθηγητής Ιωάννης Αντωνίου, συμμετείχαν στις εργασίες για τη μετατροπή της Μαθηματικής ταξινόμησης (MSC http://msc2010.org/) σε μορφή συμβατή με το Σημασιολογικό Ιστό (MSC/SKOS http://msc2010.org/mscwork). Η MSC/SKOS χρησιμοποιείται ευρέως, όχι μόνο για την επισήμανση των λέξεων κλειδιών των δημοσιεύσεων του τμήματος, αλλά και για τα επιστημονικά πεδία των μαθημάτων και για τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του τμήματος, προσφέροντας επιπλέον (πλούσιο) «νόημα» στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

 

Επιπλέον, το ΑΠΘ συντονίζει τα τελευταία 3 χρόνια το πρόγραμμα mEducator (www.meducator.net), που είναι από τα πρώτα παγκοσμίως που κάνουν χρήση σημασιολογικών διαδικτυακών υπηρεσιών και Ανοικτών και διασυνδεδεμένων δεδομένων προκειμένου να διασυνδέσουν μεταξύ τους διάφορα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης δημοσιεύοντας παράλληλα και τις περιγραφές των εκπαιδευτικών τους πόρων στο νέφος των διασυνδεδεμένων δεδομένων (βλ. σχετικό video).

[iframe src=”http://www.youtube.com/embed/HK5psY48kaQ” width=”100%” height=”480″]

Χάρη στις προαναφερθείσες ενέργειες και τους μελλοντικούς τους στόχους, το ΑΠΘ έγινε μέλος αυτής της πρωτοβουλίας (http://linkeduniversities.org/lu/index.php/members/), LinkedUniversities.org. Τα Διασυνδεδεμένα Πανεπιστήμια είναι μία ομάδα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που εκθέτουν τα δημόσια δεδομένα τους, όπως τις δημοσιεύσεις, τα μαθήματα, τους εκπαιδευτικούς πόρους και άλλα σαν Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Data).

 

Σημαντικό ρόλο στην προώθηση των Ανοιχτών Διασυνδεδεμένων δεδομένων των Πανεπιστήμιων δεδομένων θα παίξει η πλατφόρμα του OKFN ckan . Η πλατφόρμα CKAN ήδη συμβάλλει στο άνοιγμα των επιστημονικών δεδομένων. Πρόσφατα αποφασίστηκε στο ΑΠΘ η χρήση της Ελληνικής έκδοσης του CKAN για την καταγραφή των ανοιχτών δεδομένων του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου. Η καταγραφή των δεδομένων θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2012 (ckan.swu.auth.gr ή ckan.auth.gr) Το CKAN μπορεί να αποτελέσει το Open Data Hub των Πανεπιστημιακών δεδομένων. H Ελληνική έκδοση του CKAN έγινε σε συνεργασία του OKFN Greece με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμης του Διαδικτύου του ΑΠΘ.

 

To OKFN Greece στηρίζει τις δράσεις αυτές του ΑΠΘ, που συνδράμουν στην υλοποίηση των στόχων της Ανοιχτής Επιστήμης (Open Science http://science.okfn.org/), τμήμα του Open Knowledge Foundation (http://okfn.org), που προωθεί την ανοιχτή γνώση.

Αναφορές

1. Bamidis, P., Kaldoudi, E., & Pattichis, C. (2009). mEducator: A Best Practice Network for Repurposing and Sharing Medical Educational Multi-type Content. Leveraging Knowledge for Innovation in Collaborative Networks. IFIP Advances in Information and Communication Technology, 307, 769-776.

2. Lange, C., Ion, P., Dimou, A., Bratsas, C., Sperber, W., Kohlhase, M. and Antoniou, I. 2012. Bringing Mathematics To the Web of Data : the Case of the Mathematics Subject Classification Introduction : The MSC and its Applications. Elena Simperl, Others, eds.: The Semantic Web, 9th Extended Semantic Web Conference (ESWC) (Hersonissos, Crete, Greece, 2012), 1-15.

3. Lange, C., Ion, P., Dimou, A., Bratsas, C., Sperber, W., Kohlhase, M. and Antoniou, I. 2012. Reimplementing the Mathematical Subject Classification ( MSC ) as a Linked Open Dataset Structure of the MSC / SKOS Concept Scheme. Conferences on Intelligent Computer Mathematics (CICM) (Bremen, Germany, 2012).

4. Bratsas, C., Chrysou, D., Eftychiadou, A., Kontokostas, D., Bamidis, P. and Antoniou, I. 2012. Semantic Web Game Based Learning: An I18n approach with Greek DBpedia. ceur-ws.org. April (2012).

5. Bratsas, C., Dimou, A., Alexiadis, G., Kavargyris, K., Parapontis, I. and Bamidis, P. 2011. Educational Semantic Wikis in the Linked Data Age : the case of MSc Web Science Program at Aristotle University of Thessaloniki. Linked Learning 2011: the 1st International Workshop on eLearning Approaches for the Linked Data Age (2011), 57-62.

6. Bratsas, C., Dimou, A., Ioannidis, L., Bamidis, P. and Antoniou, I. 2012. Semantic CMS and Wikis as Platforms for Linked Learning. wwwconference.org. (2012).

7. Bratsas, C., Kapsas, G., Konstantinidis, S., Koutsouridis, G. and Bamidis, P.D. 2009. A semantic wiki within moodle for Greek medical education. 2009 22nd IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (Albuquerque, NM, Aug. 2009), 1-6.

8. Ioannidis, L., Tseloudi, C. and Tsiatsos, T. 2008. Implementing collaborative e-learning functionality in Second Life. 11th International Conference on Interactive Computer aided Learning (Villach, Austria, 2008).

9. P. D. Bamidis, S. T. Konstantinidis, C. Bratsas, M. S. Iyengar, “Federating learning management systems for medical education: A persuasive technologies perspective,” cbms, pp.1-6, 2011 24th International Symposium on Computer-Based Medical Systems, 2011

10. Dionysia Kontotasiou, Charalampos Bratsas, Panagiotis D. Bamidis, “Modeling medical interventions using the semantic MediaWiki for use in healthcare practice and education,” cbms, pp.1-6, 2011 24th International Symposium on Computer-Based Medical Systems, 2011

11. Panagiotis D. Bamidis, Stathis Th. Konstantinidis, Eleni Kaldoudi, Charalambos Bratsas, Maria M. Nikolaidou, Dimitris Koufogiannis, Nicos Maglaveras, Costas Pappas, “New Approaches in Teaching Medical Informatics to Medical Students,” cbms, pp.385-390, 2008 21st IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems, 2008

12. “mEducator: Multi-type Content Repurposing and Sharing in Medical Education”, funded by the Information Society eContentplus 2008 program, and Media Directorate-General, European Commission (ECP 2008 EDU 418006), www.meducator.net

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top