Μετά την πρώτη επιτυχημένη εκδήλωση, η Ελληνική Ομάδα του OKFN οργανώνει τη δεύτερη μεγάλη εκδήλωση και σας προσκαλεί όλους να συμμετάσχετε. http://www.meetup.com/OpenKnowledgeFoundation/Thessaloniki-GR/627532/

Η εκδήλωση θα ανοίξει με την Kaitlyn Braybrook, συντονίστρια των τοπικών ομάδων του OKFN, η οποία θα παρουσιάσει το όραμα του OKFN και ακολούθως ο Dr. Χαράλαμπος Μπράτσας θα παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση στα Ελληνικά Ανοικτά Δεδομένα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το OKFN:Greece. Αμέσως μετά, ο καθηγητής Ι. Αντωνίου θα μιλήσει για τη δύναμη της ανοικτότητας και ο καθηγητής Γ. Μητακίδης θα προτείνει υποδομές ανοικτών δεδομένων που μπορούν να ευνοήσουν την καινοτομία. Ο καθηγητής Σπυράκης θα ακολουθήσει με Εξελικτικά Παίγνια σε σχέση με τα ανοικτά δεδομένα και ο Dr. Soren Auer θα μιλήσει για το έργο LOD2 και τα αποτελέσματά του. Ο Μαρίνος Παπαδόπουλος θα συζητήσει για τις άδειες Creative Commons και τη δυναμική τους στα ανοικτά δεδομένα, ενώ ο καθηγητής Παναγιώτης Μπαμίδης θα παρουσιάσει την περίπτωση του έργου mEducator. Τέλος, ο Κωνσταντίνος Σταμπούλης θα παρουσιάσει την πρωτοβουλία ίδρυσης του Ελληνικού Wikimedia Foundation. Η εκδήλωση θα κλείσει με συζήτηση και κρασί.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This