OKFN:Greece 2nd meet-up


OKFN:Greece 2nd meet-up
OKFN:Greece 2nd meet-up

 

Μετά την πρώτη επιτυχημένη εκδήλωση, η Ελληνική Ομάδα του OKFN οργανώνει τη δεύτερη μεγάλη εκδήλωση και σας προσκαλεί όλους να συμμετάσχετε. http://www.meetup.com/OpenKnowledgeFoundation/Thessaloniki-GR/627532/

Η εκδήλωση θα ανοίξει με την Kaitlyn Braybrook, συντονίστρια των τοπικών ομάδων του OKFN, η οποία θα παρουσιάσει το όραμα του OKFN και ακολούθως ο Dr. Χαράλαμπος Μπράτσας θα παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση στα Ελληνικά Ανοικτά Δεδομένα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το OKFN:Greece. Αμέσως μετά, ο καθηγητής Ι. Αντωνίου θα μιλήσει για τη δύναμη της ανοικτότητας και ο καθηγητής Γ. Μητακίδης θα προτείνει υποδομές ανοικτών δεδομένων που μπορούν να ευνοήσουν την καινοτομία. Ο καθηγητής Σπυράκης θα ακολουθήσει με Εξελικτικά Παίγνια σε σχέση με τα ανοικτά δεδομένα και ο Dr. Soren Auer θα μιλήσει για το έργο LOD2 και τα αποτελέσματά του. Ο Μαρίνος Παπαδόπουλος θα συζητήσει για τις άδειες Creative Commons και τη δυναμική τους στα ανοικτά δεδομένα, ενώ ο καθηγητής Παναγιώτης Μπαμίδης θα παρουσιάσει την περίπτωση του έργου mEducator. Τέλος, ο Κωνσταντίνος Σταμπούλης θα παρουσιάσει την πρωτοβουλία ίδρυσης του Ελληνικού Wikimedia Foundation. Η εκδήλωση θα κλείσει με συζήτηση και κρασί.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top