2ο Innohealth Forum 2024

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και των πλατφορμών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είναι η διαχείριση δεδομένων στην υγεία (health data), με κύριο στόχο την αποτελεσματική αξιοποίησή τους για τη χάραξη πολιτικών υγείας, σε διάφορους κλάδους όπως: Συλλογή και διαχείριση ιατρικών δεδομένων (Extended Health Records-XHRs), δίκτυα XHRs, ανάλυση δεδομένων, ανάπτυξη πολιτικών υγείας και προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

 

Πόσο ενημερωμένοι, τεχνολογικά ώριμοι και επαρκώς εκπαιδευμένοι είναι οι επαγγελματίες της υγείας ώστε να ενσωματώσουν τις σχετικές τεχνολογίες στη λειτουργία τους, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων; Ποιο είναι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο;

Ο πρόεδρος του Open Knowledge Foundation Greece, Επίκουρος Καθηγητής κος Charalampos Bratsas εκπροσώπησε την ομάδα του OKFN Greece, στο 2ο Innohealth Forum 2024 με θέμα “Η Διαχείριση Δεδομένων στην Υγεία (Health Data) & Ψηφιακό Φάρμακο”, όπου πραγματοποίησε μία εισαγωγική εισήγηση με θέμα: “Ο ρόλος των Ανοικτών Δεδομένων στην Υγεία και στο Φάρμακο”. Το 2ο Innohealth Forum 2024 έλαβε χώρα την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024, στην Thessaloniki Innovation Zone (Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας) στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και των πλατφορμών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, όπως  είναι η διαχείριση δεδομένων στην υγεία (health data), με κύριο στόχο την αποτελεσματική αξιοποίησή τους για τη χάραξη πολιτικών υγείας, σε διάφορους κλάδους, π.χ Συλλογή και διαχείριση ιατρικών δεδομένων (Extended Health Records-XHRs), δίκτυα XHRs, ανάλυση δεδομένων, ανάπτυξη πολιτικών υγείας και προστασία προσωπικών δεδομένων.
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top