Το OKF πάει στο Open Scholarship Summer Seminar (OS3)

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη συνεργασία και χορηγία του έργου FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research), διοργανώνει ένα διήμερο σεμινάριο με τίτλο «OS3: Open Scholarship Summer Seminar» με στόχο την ενημέρωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για τις εξελίξεις σε θέματα επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανοικτής πρόσβασης και γενικότερα ανοικτής γνώσης και επιστήμης. Το OS3 απευθύνεται κυρίως σε νέους ερευνητές και μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες από όλη την Ελλάδα. Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες δημοσίευσης υπό το καθεστώς της ανοικτής πρόσβασης, όπως επίσης και να τους εισάγει στις σύγχρονες πρακτικές διεξαγωγής και διαχείρισης της επιστημονικής έρευνας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου θα παρουσιαστούν τα παρακάτω θέματα, τα οποία θα αναλυθούν διεξοδικά από μέλη ΔΕΠ και έμπειρους ερευνητές, επιμελητές έγκυρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών, εξειδικευμένο προσωπικό της ΒΚΠ και άλλων φορέων/οργανισμών πληροφόρησης και τεκμηρίωσης:

 • Ανοικτή επιστήμη και Ανοικτή πρόσβαση: προκλήσεις και ευκαιρίες
 • Βασικές αρχές της επιστημονικής δημοσίευσης
 • Δημοσίευσε την έρευνά σου με τον σωστό τρόπο (περιλαμβάνονται και ειδικές συνεδρίες με ερευνητές και μέλη ΔΕΠ με εμπειρία στην συγγραφή και επιμέλεια επιστημονικών εκδόσεων στις Φυσικές & Εφαρμοσμένες επιστήμες, στις επιστήμες υγείας και στις Ανθρωπιστικές επιστήμες)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης
 • Τα Ανοικτά Δεδομένα στην Κοινωνία της Γνώσης
 • Εργαλεία και πρακτικές διαχείρισης και προβολής της ερευνητικής διαδικασίας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικά δεδομένα και πνευματικά δικαιώματα
 • Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρωτοβουλίες για επιστημονικές δημοσιεύσεις, την ανοικτή πρόσβασης και τα ανοικτά δεδομένα

Ομιλίες θα γίνουν από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του OKF Greece και συγκεκριμένα:

 • Τα Ανοικτά Δεδομένα στην Κοινωνία της Γνώσης από τον Χαράλαμπο Μπράτσα [Πρόεδρος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ]
 • Διαχείριση Ανοικτών Ερευνητικών Δεδομένων Υγείας από τον Παναγιώτη Μπαμίδη [Μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ]
 • Σημαντικές έννοιες Πνευματικής Ιδιοκτησίας από τον Μαρίνο Παπαδόπουλο [Μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδος, Δικηγόρος Legal Lead, Creative Commons Ελλάδας]

Το συνολικό πρόγραμμα θα το βρείτε εδώ.

Το OS3 θα διεξαχθεί στο χώρο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών 10 και 11 Ιουλίου 2014.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top