Τα Δεδομένα και η Πόλη: Νέα έκθεση για το πώς τα δημόσια δεδομένα προωθούν τη συμμετοχή των πολιτών σε αστικές περιοχές

Από τον  Danny Lämmerhirt

Πώς μπορούν υποδομές δεδομένων της πόλης να υποστηρίζουν τη συμμετοχή του κοινού στην τοπική διακυβέρνηση και τη χάραξη πολιτικής; Έρευνα από τον Jonathan Gray και τον Danny Lämmerhirt εξετάζει τις νέες σχέσεις και τους δημόσιους χώρους που αναδύονται μεταξύ των δημόσιων φορέων, των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτών.

Η ανάπτυξη των αστικών περιοχών θα επηρεάσει σημαντικά τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Η αστικοποίηση δημιουργεί προκλήσεις, συμπεριλαμβάνοντας την έλλειψη κατοικιών, την ανάπτυξη παραγκουπόλεων και αστικής παρακμής, την ανεπαρκή παροχή υποδομών και δημόσιων υπηρεσιών, τη φτώχεια ή τη ρύπανση. Την ίδια στιγμή, οι πόλεις σε όλο τον κόσμο δημοσιεύουν μια ευρεία ποικιλία δεδομένων, αντικατοπτρίζοντας την ποικιλομορφία και την ετερογένεια των συστημάτων πληροφόρησης που χρησιμοποιούνται στην τοπική διακυβέρνηση, τη χάραξη πολιτικής και την παροχή υπηρεσιών.

Ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης σε PDF

Αυτές οι «υποδομές δεδομένων» συνήθως θεωρούνται ένας «ακατέργαστος» πόρος, ένας θησαυρός για την εξόρυξη δεδομένων που αποτελούνται από βάσεις δεδομένων, APIs, καλώδια και servers. Το άνοιγμα αυτών των υποδομών δεδομένων στο κοινό λέγεται ότι θα προωθήσει την πρόοδο προς μια σειρά από στόχους – συμπεριλαμβανομένων της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της συμμετοχής του κοινού, της παροχής δημόσιων υπηρεσιών, της τεχνολογικής καινοτομίας, της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η γνώση είναι σπάνια για το πώς η δημόσια σφαίρα, και η κοινωνία των πολιτών ιδίως, ασχολούνται με τις υποδομές δεδομένων για να προωθήσουν την πρόοδο γύρω από τα αστικά θέματα.

Για να ρίξουμε φως σε αυτό το θέμα, ο Jonathan Gray κι εγώ έχουμε δημοσιεύσει μια νέα έκθεση με τίτλο “Data And The City: How Can Public Data Infrastructures Change Lives in Urban Regions?”.  Ενδιαφερόμαστε για το πώς οι υποδομές δεδομένων της πόλης μπορούν να υποστηρίξουν τη συμμετοχή του κοινού γύρω από την τοπική διακυβέρνηση και τη χάραξη πολιτικής. Η έκθεση καταδεικνύει πώς υποδομές δημόσιων δεδομένων δημιουργούν νέα είδη σχέσεων και δημόσιους χώρους μεταξύ των δημόσιων φορέων, των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτών.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες προσανατολισμένες στην προσφορά ιδέες γύρω από το άνοιγμα (κυβερνητικών) δεδομένων, υποστηρίζουμε ότι οι υποδομές δεδομένων δεν είναι ένας απλός  “ακατέργαστος” πόρος που μπορεί να αξιοποιηθεί. Αντ ‘αυτού, είναι καλύτερα αντιληπτές ως ένα ζωντανό δίκτυο ή οικοσύστημα στο οποίο το κοινό δημιουργικά χρησιμοποιεί τα δεδομένα της πόλης για να ασχολείται με τα αστικά ιδρύματα.

Έχουμε την πρόθεση να πυροδοτήσουμε τη φαντασία και τη συζήτηση σχετικά με τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στη ζωή των πολιτών οι υποδομές δημόσιων δεδομένων – όχι απλά ως ουδέτερα μέσα για τη δημιουργία γνώσης, αλλά και ως συσκευές για να οργανώσουν το κοινό και τα αποδεικτικά στοιχεία γύρω από αστικά ζητήματα, να δημιουργήσουν κοινόχρηστους χώρους για τη συμμετοχή του κοινού και τη συζήτηση γύρω από τις επίσημες διαδικασίες και τους θεσμούς, και να εξασφαλίσουν την πρόοδο γύρω από μεγάλες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις.

image credit: San Francisco, California (CC BY 4.0)

Η έκθεσή μας περιγράφει έξι περιπτωσιολογικές μελέτες από πόλεις σε όλο τον κόσμο για να αποδειχθεί το τεράστιο ρεπερτόριο δράσης της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχουν με υποδομές αστικών δεδομένων. Μια μελέτη περίπτωσης δείχνει πώς μια βρετανική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών συγκέντρωσε δεδομένα προϋπολογισμού μέσω της ελευθερίας των αιτήσεων παροχής πληροφοριών από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η πληροφορία αυτή τροφοδοτήθηκε σε μια ανοικτή βάση δεδομένων και ήταν προσβάσιμη σε ειδικούς και επιστήμονες των οικονομικών, προκειμένου να τους επιτρέψει να τρέξουν έναν «λογιστικό έλεγχο του δημόσιου χρέους». Ο έλεγχος αυτός επέτρεψε στους κυβερνητικούς αξιωματούχους και στο ευρύτερο κοινό να συζητήσουν την έκταση του δημόσιου χρέους σε βρετανικές πόλεις και να αποκαλύψουν πώς η έλλειψη δημόσιου ελέγχου αύξησε τα κέρδη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επιβαρύνοντας το δημόσιο ταμείο.

[box] Tα επίσημα στοιχεία είναι συχνά δημιουργικά επαναστοχευμένα, συγκεντρωμένα ή αυξημένα με άλλες πηγές δεδομένων στο πλαίσιο των εξελισσόμενων υποδομών δεδομένων, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των φορέων της κοινωνίας των πολιτών.[/box]

Μια άλλη περίπτωση δείχνει πώς μια ερευνητική ομάδα διέθεσε εκ νέου δεδομένα σχετικά με τη φυλάκιση, για να αναδείξει τα διαρθρωτικά προβλήματα στις αστικές γειτονιές και να μεταρρυθμίσει την ποινική δικαιοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες τονίζουν πώς τα επίσημα στοιχεία είναι συχνά δημιουργικά επαναστοχευμένα, συγκεντρωμένα ή αυξημένα με άλλες πηγές δεδομένων στο πλαίσιο των εξελισσόμενων υποδομών δεδομένων, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Image credit: Oklahoma City (CC BY 4.0)

Πιο αναλυτικά, κοινωφελείς φορείς μπορούν να ασχοληθούν με τις υποδομές δεομένων για:

  • Να προσδιορίσουν χώρους παρέμβασης. Το να έχουν κτηματολογικά στοιχεία στο χέρι βοήθησε παράγοντες πολιτών να προσδιορίσουν κενά γης κρατικής ιδιοκτησίας, για να τονίσουν τις δυνατότητες για περαιτέρω χρήση της και να προωθήσουν την οικοδόμηση της κοινότητας σε γειτονιές γύρω από την επαναχρησιμοποίησή της.
  • Να ανοίξουν χώρους για ανάληψη ευθυνών. Η χρήση λογιστικών μετρήσεων που ανήκουν στην κυβέρνηση μπορεί να παρέχει στην κοινωνία των πολιτών κριτήρια αξιολόγησης για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων του δημόσιου τομέα. Φορείς της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να αναπτύξουν ένα «κοινό έδαφος» ή «κοινή γλώσσα» για την εμπλοκή με τα θεσμικά όργανα γύρω από τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.
  • Να ενεργοποιούν τον έλεγχο των επίσημων διαδικασιών, των θεσμικών μηχανισμών και των αποτελεσμάτων τους. Με το άνοιγμα των δεδομένων του δημόσιου δανεισμού, η κοινωνία των πολιτών ήταν σε θέση να προσδιορίσει πώς αποκεντρωμένοι μηχανισμοί φορολογικού ελέγχου μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες για το δημόσιο χρέος.
  • Να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ένα θέμα πλαισιώνεται ή γίνεται αντιληπτό. Με τη χρήση συγκεντρωτικών, ανώνυμων δεδομένων σχετικά με τις διευθύνσεις κατοικίας των κρατουμένων, οι μελετητές θα μπορούσαν να μετατοπίσουν την εστίαση από τη θέση του εγκλήματος στην καταγωγή ενός δράστη – το οποίο θα βοηθούσε να αντιμετωπιστούν τα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης πιο αποτελεσματικά.
  • Να κινητοποιήσουν την εμπλοκή της κοινότητας και τον αστικό ακτιβισμό. Συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης συναρμολόγησης και οργάνωσης του κοινού γύρω από ζητήματα.

Η έκθεση ισχυρίζεται ότι χρειάζεται ένα ευρύτερο όραμα για τις υποδομές δημόσιων δεδομένων πέρα ​​από τεχνικές όπως η τεχνική και η νομική διαφάνεια. Παρασυρόμενη για συνεχιζόμενη έρευνα γύρω από συμμετοχικές υποδομές δεδομένων, η έκθεσή μας φέρνει στο προσκήνιο το πώς οι κυβερνήσεις μπορούν να λάβουν μέτρα για να κάνουν τα συστήματα πληροφόρησης του δημοσίου να ανταποκρίνονται στα συμφέροντα και τις ανησυχίες των διάφορων κατηγοριών κοινού.

Μπορείτε να βρείτε όλη την έκθεση εδώ.

*Μπορείτε να βρείτε το πρωτότυπο κείμενο εδώ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top