Σύνοδος Κορυφής Ανοικτής Γνώσης 2018 – Open Knowledge Summit 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρά τις προηγούμενες ανακοινώσεις, το Διεθνές Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης (Open Knowledge International) αποφάσισε να μην υλοποιήσει το OKFestival 2018. Υπήρξαν μερικές πρόσφατες σημαντικές αλλαγές στον οργανισμό που επηρέασαν αρνητικά την ικανότητα να υλοποιηθεί ένα Φεστιβάλ που να συμπίπτει με τις προσδοκίες του δικτύου και των συνεργατών μας.

Προφανώς, το Ίδρυμα είναι απογοητευμένο από την εξέλιξη, ελπίζοντας να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος για να εξετάσουμε όλοι μαζί την έννοια του OKFestival και να την αναπτύξουμε, ώστε να επιστρέψει ως ένα γεγονός που σχετίζεται με το κίνημα της ανοικτής γνώσης και τους ανθρώπους που συμμετέχουν σ’ αυτό. Το Διεθνές Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης, σε ανοιχτή του δήλωση, ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση του OKFestival μέχρι στιγμής και ανυπομονεί να συνεργαστεί μαζί τους στο μέλλον.

Οι εργασίες του Διεθνούς Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης συνεχίζονται προς μια αναπροσαρμοσμένη και στοχοθετημένη Σύνοδο Κορυφής, για να συγκεντρωθεί το δίκτυό μας και να συνεργαστούμε σε ενεργά θέματα που μπορούν να προωθήσουν την οργάνωση και το Δίκτυο Ανοικτής Γνώσης προς τα εμπρός.

Ανυπομονούμε να γεφυρώσουμε μαζί τα Παραρτήματα απ’ όλο τον κόσμο, τις ομάδες και τους συνεργάτες μας σε μια Σύνοδο Κορυφής σχετικά με την ανοικτή γνώση στη Θεσσαλονίκη, 3-5 Μαΐου του 2018, η οποία θα μας βοηθήσει να συνεργαστούμε όλοι στη δημιουργία του μέλλοντος του Δικτύου Ανοικτής Γνώσης. Η μορφή και ο προγραμματισμός θα αναπτυχθούν σε συνεργασία μεταξύ του Open Knowledge International, του Open Knowledge Greece και όλων των άλλων ομάδων του δικτύου.

Η Σύνοδος Κορυφής Ανοικτής Γνώσης θα είναι ανοιχτή για συμμετοχή σε όλα τα Παραρτήματα του Δικτύου Ανοικτής Γνώσης, στις ομάδες και στις συνδεδεμένες οργανώσεις εταίρων, καθώς και σε άλλους επιλεγμένους οργανισμούς – εταίρους. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του network@okfn.org εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε τη Σύνοδο Κορυφής για την Ανοικτή Γνώση.

Οι διοικητικές πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και τη συμμετοχή θα ακολουθήσουν το νέο έτος. Οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις παρακαλούμε να τεθούν στο Open Knowledge Forum ή να μας στείλετε email στο network@okfn.org.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top