Παρουσιάζοντας το 4ο Global Open Data Index – Προώθηση της κατάστασης των ανοικτών δεδομένων μέσω του διαλόγου

Από το Open Knowledge International

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε την 4η έκδοση του Global Open Data Index (GODI), μια παγκόσμια εκτίμηση της έκδοσης ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων. Το GODI συγκρίνει την εθνική κυβέρνηση σε 94 μέρη στα 15 βασικά σύνολα δεδομένων που αξιολογήθηκαν από την κοινότητά μας ως τα πιο χρήσιμα για την επίλυση κοινωνικών προκλήσεων.

Για αυτήν την έκδοση, λάβαμε 1410 υποβληθέντα σύνολα δεδομένων, αλλά μόνο το 10% αυτών είναι ανοικτά σύμφωνα με τον Open Definition. Στο Open Knowledge International (OKI), πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να δούμε πέρα από τους αριθμούς. Το GODI δεν είναι απλά ένα σημείο αναφοράς, μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη βελτίωση της δημοσίευσης ανοικτών δεδομένων και για να καταστήσει τα δεδομένα κατανοητά, χρήσιμα και αποτελεσματικά. Αυτός είναι ο λόγος που συμπεριλαμβάνουμε μια νέα φάση, τη φάση του διαλόγου για αυτήν την έκδοση.

Η μέτρηση της δημοσίευσης ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων αποτελεί μόνιμη πρόκληση και ενώ τα ανοικτά δεδομένα έχουν συγκεκριμένο ορισμό, οι πρακτικές για τη δημοσίευση δεδομένων ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, ακόμη και σε κάθε κυβερνητική υπηρεσία. Η κοινότητα GODI αντιμετώπισε μια σειρά δύσκολων ερωτημάτων που δυσχεραίνουν την αξιολόγηση. “Ποια κυβερνητική υπηρεσία δημοσιεύει τα δεδομένα;” ή “Δημοσιεύονται τα δεδομένα σε μια δικτυακή πύλη ή σε μια ιστοσελίδα υπηρεσίας;” είναι μόνο δύο παραδείγματα.

Για αυτήν την έκδοση του GODI, δώσαμε προσοχή στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε μερικές από αυτές τις προκλήσεις στη διαδικασία αξιολόγησης. Όχι μόνο ενσωματώσαμε την ανατροφοδότηση από τα προηγούμενα GODI, αλλά συμμετείχαμε σε συστηματική και λεπτομερή διαβούλευση με την κοινότητα. Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε μια πιο εκτεταμένη φάση ανασκόπησης, η οποία περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο στάδιο διασφάλισης της ποιότητας. Πιστεύουμε ότι αυτές οι αλλαγές είναι απαραίτητες και κάνουν την εκτίμησή μας καλύτερη από ποτέ.

Τα προηγούμενα χρόνια δημοσιεύσαμε το GODI ως στιγμιαίο στιγμιότυπο και δεν κάναμε κάποια αλλαγή σε αυτό μετά τη δημοσίευσή του. Όπως κάθε εργαλείο αξιολόγησης, δεν είμαστε τέλειοι, και βρήκαμε τον εαυτό μας δημοσιεύοντας ένα τμήμα errata για την αντιμετώπιση σφαλμάτων. Φέτος, θέλουμε να ανταποκριθούμε στην ανατροφοδότηση από την κοινότητα και την κυβέρνηση και να δώσουμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε τα αποτελέσματα. Ενθαρρύνουμε κάθε χρήστη να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα για ένα σύνολο δεδομένων δημοσιεύοντας ένα σχόλιο γι ‘αυτό στο φόρουμ μας. Θα λάβουμε ανατροφοδότηση για τις επόμενες 30 ημέρες, και στις 2 Ιουνίου θα επαναξιολογήσουμε τον δείκτη, θα διορθώσουμε τα σφάλματα πριν το κλείσουμε για υποβολές μέχρι την επόμενη έκδοση.

Τι επιδιώκουμε να επιτύχουμε από το στάδιο του διαλόγου;

  1. Ανατροφοδότηση από το πλήρες φάσμα των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβάνοντας από τους κυβερνητικούς εκδοτές ως τους χρήστες δεδομένων. Αυτό βοηθά στη βελτίωση των μελλοντικών εκδόσεων του ευρετηρίου.
  2. Να βοηθήσουμε την κυβέρνηση να καταλάβει πού είναι τα κενά στη δημοσίευση των δεδομένων της.
  3. Να βοηθήσουμε τους πολίτες να βρουν τα σύνολα δεδομένων που αναζητούν.
  4. Να βοηθήσουμε τους εκδότες δεδομένων να κατανοήσουν τις δυσκολίες πρόσβασης των χρηστών στα δεδομένα.

Διαφορετικές προκλήσεις προκύπτουν από τη δημοσίευση ανοικτών δεδομένων σήμερα. Τις επόμενες δύο εβδομάδες, θα δημοσιεύσουμε περισσότερες από τις ιδέες και τις σκέψεις μας σχετικά με αυτές τις δυσκολίες. Τα βασικά μας ευρήματα είναι:

  1. Το GODI συμβάλλει στον εντοπισμό των “κενών δεδομένων”.
  2. Τα ανοικτά δεδομένα δεν είναι εύκολο να βρεθούν και οι κυβερνήσεις συχνά δεν τα δημοσιεύουν στις πύλες τους αλλά σε διαφορετικές κυβερνητικές ιστοσελίδες ή χωρίζονται σε πολλές σελίδες σε έναν ιστότοπο.
  3. Υπάρχουν δεδομένα στο διαδίκτυο, αλλά οι χρήστες δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση και να εργαστούν.
  4. Οι άδειες παραμένουν ένα θέμα στη δημοσίευση ανοικτών δεδομένων.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα ευρήματα GODI στη σελίδα insights.

Μάθετε πώς μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα, και να κατεβάσετε τα δεδομένα για τη δική σας έρευνα

Παρακαλούμε να ρίξετε μια ματιά στη νέα έκδοση του GODI και να μας προκαλέσετε ενημερώνοντάς μας για το τι πιστεύετε στο forum!

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top