Ο διαγωνισμός OpenUp Thessaloniki Climate 2024 είναι εδώ!

OpenUp Thessaloniki 2024 Logo

Ένας κόσμος ανοίγεται μπροστά μας, γεμάτος προκλήσεις και ευκαιρίες. Ο διαγωνισμός OpenUp Thessaloniki Climate 2024 έρχεται για να ανοίξει νέους δρόμους προς την καινοτομία και την αειφορία στον τομέα των δημόσιων δεδομένων για το κλίμα. Είμαστε αποφασισμένοι να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα όπου πολίτες και οργανισμοί θα μπορούν να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να διαπραγματεύονται για την απόκτηση δημόσιων δεδομένων που δεν είναι ήδη διαθέσιμα από τους δυνητικούς εκδότες τους. Όλα αυτά με στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών που θα έχουν πραγματική επίδραση στον τρόπο που ζούμε και αντιμετωπίζουμε τις κλιματικές προκλήσεις.

Αν είστε έτοιμοι να ανακαλύψετε τη δύναμη των δεδομένων για ένα καλύτερο αύριο, ελάτε να δηλώσετε ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό OpenUp Thessaloniki Climate 2024. Μέσα από συνεργασίες, καινοτομία και δημιουργικότητα, μπορούμε να δημιουργήσουμε λύσεις που θα έχουν πραγματική επίδραση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προαγωγή της βιωσιμότητας. Ετοιμαστείτε να απελευθερώσετε τη δύναμη της καινοτομίας και να αλλάξετε τον κόσμο προς το καλύτερο!

Καθώς εμείς πρετοιμάζουμε τον διαγωνισμό, εσείς μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού: 

https://openup.okfn.gr/

#OpenUp #Θεσσαλονίκη #Κλίμα #Δεδομένα #Καινοτομία #Αειφορία

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top