Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα του εργαστηρίου «Data Journalism Hackathon: Κόκκινες Σημαίες στα προγράμματα ΕΣΠΑ»

Με συζήτηση για την εφαρμογή Red Flags, αλλά και περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης της δημοσιογραφικής έρευνας από μέρους των συμμετεχόντων, ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα του εργαστήριου “Data Journalism Hackathon: Κόκκινες Σημαίες στα προγράμματα ΕΣΠΑ”, το οποίο συνδιοργάνωσαν το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και την Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης.

Στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του hackathon, οι συμμετέχοντες δημοσιογράφοι, αφού πρώτα περιηγήθηκαν και εξοικειώθηκαν με την εφαρμογή, κλήθηκαν να παρουσιάσουν τα ευρήματα της δημοσιογραφικής έρευνας που έκαναν πάνω σε έργα και απαλλοτριώσεις της επιλογής τους, τα οποία υποδεικνύονταν από την εφαρμογή ως red flags.

Αρχικά, έγινε συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τις όποιες παρατήρησεις τους σχετικά με την πλατφόρμα. Οι γενικές παρατηρήσεις ήταν θετικές, καθώς όλοι τη βρήκαν εύχρηστη και αρκετά καλά οργανωμένη, γεγονός το οποίο τους διευκόλυνε κατά την έρευνα τους. Ωστόσο, εξέφρασαν την επιθυμία τα έργα και οι απαλλοτριώσεις να είναι χωρισμένα σε κατηγορίες, προκειμένου να είναι ευκολότερη η αναζήτησή τους.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο δούλεψαν στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής τους έρευνας και τα όποια προβλήματα αντιμετώπισαν. Μία γενική παρατήρηση ήταν ότι τα διαθέσιμα από την εφαρμογή έγγραφα, τα οποία έχουν αντληθεί από τη διαύγεια, δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις επαρκή. Έτσι, ήταν αναγκαία η περαιτέρω αναζήτηση σε άλλες πηγές, όπως το διαδίκτυο, προκειμένου να εντοπιστούν και άλλα έγγραφα (για παράδειγμα πρακτικά από δημοτικά ή νομαρχιακά συμβούλια, αρχεία από άλλους φορείς κ.λπ. ). Βέβαια, η αναζήτηση και στο διαδίκτυο δεν βοήθησε σε όλες τις περιπτώσεις, οπότε, θεωρήθηκε απαραίτητη και η μελλοντική έρευνα με τηλεφωνική ή ακόμα και διαπροσωπική επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διασαφηνιστούν κάποια σημεία.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα δημοσιογραφικής έρευνας συμμετέχοντα στο εργαστήριο για τα red flags: Το παράδειγμα αφορά σε μία απαλλοτρίωση. Ο συμμετέχων, βάσει των στοιχείων που είχε στη διάθεσή του από την εφαρμογή (διαύγεια και ΑΝΑΠΤΥΞΗ), εντόπισε ως βασικό πρόβλημα τη διαφορά ανάμεσα στα ποσά του αρχικού προϋπολογισμού και του τωρινού, καθώς ο τωρινός παρουσιάζεται πολύ υψηλότερος. Έπειτα από δημοσιογραφική έρευνα και σε άλλες πηγές, βρέθηκαν τα στοιχεία εκείνα στα οποία αναφέρονται «τροποποιήσεις στο αρχικό σχέδιο του έργου. Στη συγκεκριμένη απόφαση γίνεται λόγος για όλα τα υποέργα, χωρίς, όμως, να αναφέρονται οικονομικά στοιχεία.» Ο συμμετέχων καταλήγει ότι: «Το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ενώ οι συνεχόμενες τροποποιήσεις σ’αυτό φαίνεται να μην εγείρουν ζητήματα άξια αναφοράς.»

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top