Ξεκίνησαν οι δοκιμές των εργαλείων της πλατφόρμας openbudgets.eu στη Θεσσαλονίκη

Ξεκίνησαν τα large scale trials του OpenBudgets στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνη για τη δοκιμή των εφαρμογών στα οικονομικά δεδομένα είναι η Intelspace, με την οποία πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 20 Απριλίου 2017. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από το Horizon 2020 Ερευνητικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, OpenBudgets.eu. Συζητήθηκε το πλάνο εργασίας που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εγκατάστασης της πλατφόρμας και ένα προσχέδιο του χρονοδιαγράμματος των δοκιμών.

Απώτερος σκοπός των δοκιμών είναι να εντοπιστούν και να επιλυθούν πιθανά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι χρήστες κατά την λειτουργία της, είτε ως διαχειριστές αυτής είτε ως απλοί χρήστες (πολίτες, δημοσιογράφοι κλπ), λίγο πριν την ολοκλήρωση του έργου. Εντός των πλάνων των δοκιμών είναι, μέρος της πλατφόρμας, να δοθεί για δοκιμές στο κοινό, τους πολίτες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

Λίγα λόγια για το OpenBudget

Η πλατφόρμα του OpenBudgets.eu σχεδιάστηκε για τις δημόσιες διοικήσεις, τους πολίτες, τις ΜΚΟ, τους οργανισμούς των ΜΜΕ, τις δημόσιες υπηρεσίες, και τους ενδιαφερόμενους που εργάζονται με δημοσιονομικά δεδομένα. Περιλαμβάνει μια σειρά από εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, τα οποία έχουν δημιουργηθεί για να βοηθήσουν οποιονδήποτε χρήστη επιθυμεί να εξερευνήσει και να κατανοήσει με σαφήνεια και σε βάθος δεδομένα προϋπολογισμών. Το OpenBudgets.eu επιθυμεί να παρέχει στο κοινό μία πλατφόρμα η οποία να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις διαφορετικών χρηστών.

Ακολουθεί πίνακας με τα εργαλεία της πλατφόρμας:

 

Εργαλείο: Εφαρμογή Συμμετοχικού Προϋπολογισμού Συλλογή Εφαρμογών Εξόρυξης Δεδομένων LinkedPipes ETL Μαγειρεύοντας Προϋπολογισμούς
Περιγραφή: Πρόκειται για μια πρωτοποριακή εφαρμογή Άμεσης Δημοκρατίας, ανοικτού λογισμικού, με σκοπό τη χρήση της από δημόσιες διοικήσεις (Δήμους, Περιφέρειες κ.α.), ώστε να συμβουλεύονται τους πολίτες τους σχετικά με τoν σχεδιασμό του προϋπολογισμού τους και την κατανομή μέρους αυτού ανάλογα με τις επιθυμίες/ανάγκες τους. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε προτάσεις κι έπειτα να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του εκάστοτε έργου. Μια συλλογή από εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, προσανατολισμένα στο πεδίο της ανάλυσης οικονομικών δεδομένων, όπως ανάλυση χρονοσειρών, ανίχνευση ανωμαλιών, περιγραφική στατιστική κ.α. Είναι ένα εργαλείο για την συγκομιδή και μετατροπή δεδομένων από ετερογενής πηγές, σε μορφή RDF. Στα πλαίσια του OpenBudgets, έχουν αναπτυχθεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες (pipelines), με σκοπό την μετατροπή πινάκων οικονομικών δεδομένων σε διάφορους μορφότυπους σε RDF, ακολουθώντας το μοντέλο δεδομένων του OpenBudgets.eu. Μια συλλογή από τις χειρότερες πρακτικές, που έχουν εφαρμοστεί από δημόσιους λειτουργούς ανά τον κόσμο με σκοπό τον παράνομο πλουτισμό τους ή την κακοδιαχείριση του δημόσιου χρήματος. Αποτελείται από μια σειρά από “συνταγές” του πως να κακοδιαχειριστεί κάποιος δημόσιο χρήμα, κι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, εφιστώντας την προσοχή των πολιτών και κάθε ενδιαφερόμενου.
Ανάκτηση PDF Περιγραφής: Download Download Download Download
Συνεργάτες: CiViO Fraunhofer IAIS, Bonn University, University of Economics, Prague, Open Knowledge Greece University of Economics, Prague J++
Εργαλείο: Microsite Indigo OpenSpending KPI
Περιγραφή: Μια εφαρμογή που επιτρέπει την εύκολη αλληλεπίδραση των πολιτών με τους προϋπολογισμούς των δημόσιων οργανισμών. Διάφορες οπτικοποιήσεις των προϋπολογισμών μπορούν να ενσωματωθούν στις ιστοσελίδες των οργανισμών, ή οποιασδήποτε ιστοσελίδες, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη συζήτηση γύρω από αυτούς. Μια διεπαφή χρήστη για την παρουσίαση του συνόλου των εργαλείων της πλατφόρμας του OpenBudgets.eu. Μέσω αυτής, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τα διαθέσιμα σύνολα δεδομένων, να έχει πρόσβαση στις οπτικοποιήσεις ή τα εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, καθώς και την μεταφόρτωση δεδομένων στην πλατφόρμα. Μία εφαρμογή για την οπτικοποίηση των δημοσιονομικών δεδομένων. Δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα δημιουργίας διαφόρων τύπων οπτικοποιήσεων, διαμοιρασμού τους σε κοινωνικά δίκτυα κ.α.
Μία εφαρμογή για τον υπολογισμό και παρουσίαση των αριθμοδεικτών απόδοσης  Δημοσίων Οργανισμών, όπως αυτή αντανακλάται από τους προϋπολογισμούς τους. Επιτρέπει την άμεση σύγκριση των δεικτών μεταξύ διαφόρων οργανισμών ή βάσει παραμέτρων που ορίζει ο χρήστης.
Ανάκτηση PDF Περιγραφής: Download Download Download Download
Συνεργάτες: Fraunhofer IAIS, Bonn University Open Knowledge Greece Open Knowledge International Open Knowledge Greece
Making Budgets Attractive
Εργαλείο: Alignment RDFBrowser
Περιγραφή: Η εφαρμογή Alignment χρησιμοποιείται για την, γραφικά και υπολογιστικά, υποβοηθούμενη αντιστοίχηση οντοτήτων του Σημασιολογικού Ιστού. Μια εφαρμογή για την παρουσίαση και προσπέλαση οντοτήτων του Σημασιολογικού Ιστού, καθώς κι ένα αυτόνομο triplestore για μικρές εφαρμογές.
Ανάκτηση PDF Περιγραφής: Download Download
Συνεργάτες: Open Knowledge Greece Open Knowledge Greece
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top