Με μεγάλη προσέλευση και ενδιαφέροντα ευρήματα ολοκληρώθηκε το εργαστήριο “Open Data Census”, το οποίο διοργάνωσε  το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης, στο πλαίσιο της διημερίδας “Η Ανοικτή Επιστήμη στην πράξη”.

odc3
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Gmail
  • LinkedIn
Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο κλήθηκαν, κατόπιν καθοδήγησης και υποδείξεων, να μελετήσουν κατά πόσο συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων είναι ανοικτά σε δέκα ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Ηράκλειο, Κοζάνη, Λέσβος, Αλεξανδρούπολη, Νάουσα, Λάρισα, Βέροια). Απώτερος στόχος της καταγραφής ήταν να διαπιστωθεί ποια σύνολο δεδομένων είναι ανοικτά -άρα προσβάσιμα και αξιοποιήσιμα από το κοινό.

Τα οριστικά αποτελέσματα του εργαστήριου θα κοινοποιηθούν το προσεχές χρονικό διάστημα στην ιστοσελίδα του OKF Greece.

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε και στο παρελθόν. Μέσα από την ετήσια δημοσίευση του Δείκτη Ανοικτών Δεδομένων Πόλεων επιδιώκεται η κινητοποίηση πολιτών, επιχειρήσεων αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερομένου, ώστε να συνεισφέρουν και να αξιολογήσουν την ανοικτότητα των δεδομένων σε επίπεδο δήμων. Με την καταγραφή αυτή παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της προόδου που κάνει ο κάθε δήμος στο θέμα των ανοικτών δεδομένων σε σχέση με προηγούμενες χρονιές και η ευκαιρία άμεσης εμπλοκής των πολιτών με αυτά.

Η δράση αποτελεί δέσμευση (Δέσμευση 30) του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης και

odc4
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Gmail
  • LinkedIn
στο 3ο  Σχέδιο Δράσης Ανοικτής Διακυβέρνησης του ελληνικού κράτους 2016-2018, όπως αυτό συνδιαμορφώθηκε από τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων και το OKF Greece. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο εν λόγω Σχέδιο Δράσης αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση της ανοικτής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο, ενσωματώνοντας συγκεκριμένες δράσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπου η σχέση πολιτών-δημόσιας διοίκησης είναι εγγύτερη, όπως αναφέρεται και  στο σχετικό κείμενο.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This