Δήμος Θεσσαλονίκης: Ψηφιακή Στρατηγική 2017-2030 με βασικούς άξονες τα ανοικτά δεδομένα και την συμμετοχικότητα

Σε Συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης την περασμένη Τετάρτη (22/2), ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσίασε την ψηφιακή του στρατηγική με χρονικό ορίζοντα τα έτη 2017-2030. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Κοινωνίας των Πολιτών Νίκο Φωτίου, την Αντιδήμαρχο Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Λίνα Λιάκου και αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο Υπεύθυνος Ψηφιακής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης Μπάμπης Τσιτλακίδης.

Το στρατηγικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στα Μέσα είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας φορέων της πόλης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς χώρους και στηρίζουν ενεργά την αρχή της συν-δημιουργίας και συμμετοχής. Στη συντακτική ομάδα μετείχαν οι Σταύρος Καλαπόθας (The Things Network), Παναγιώτης Κρανιδιώτης (Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΛ/ΛΑΚ), Σίμος Μισιρλόγλου (Δήμος Θεσσαλονίκης), Αφροδίτη Μπουικίδου (Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Α.Ε.), Χαράλαμπος Μπράτσας (Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας), Ευθύμης Ταμπούρης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

Η ψηφιακή στρατηγική του Δήμου Θεσσαλονίκης βασίστηκε στην κοινή παραδοχή ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποτελούν πλέον ένα απαραίτητο εργαλείο για τον σχεδιασμό και την άσκηση πολιτικής, την δημιουργία έξυπνων και ανθεκτικών πόλεων, καθώς και για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων και τη δημιουργία νέων ευκαιριών –επιχειρηματικών, εκπαιδευτικών- στην πόλη.

Με βάση τη διάρθρωσή της, η στρατηγική βασίζεται στους ακόλουθους πέντε άξονες και περιλαμβάνει την επικαιροποίηση των δεδομένων σε τρία στάδια, το 2020, το 2025 και το 2030:

  • Η διασυνδεμένη πόλη
  • Μια πόλη για όλους
  • Μια πόλη που αξιοποιεί τα δεδομένα της
  • Η συμμετοχική πόλη
  • Μια πόλη που στηρίζει την ψηφιακή καινοτομία

Ο κάθε άξονας λαμβάνει υπόψη τις ωφέλειες για την πόλη και τους πολίτες, τις προτεραιότητες, τους στόχους, τις δράσεις, καθώς επίσης, το όραμα του Δήμου και τη σύνδεσή του με την υλοποίηση της στρατηγικής «Θεσσαλονίκη 2030».

Όπως εξήγησε στην παρουσίασή του ο Υπεύθυνος Ψηφιακής Πολιτικής κ. Τσιτλακίδης, οι πέντε αυτοί άξονες αποκαλύπτουν το όραμα για μια πόλη που εξασφαλίζει για όλους σταθερή, φθηνή και γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς ψηφιακή ανισότητα και άρα με έμφαση στην τρίτη ηλικία και σε επιπλέον της ελληνικής γλώσσες. Για μια πόλη που αξιοποιεί τα δεδομένα της, εξασφαλίζοντας έτσι διαφάνεια, τη λογοδοσία των αρχών, αλλά και την αξιολόγηση και χάραξη πολιτικής. Για μια πόλη συμμετοχική, όπου ενθαρρύνεται η συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, όπου ο πολίτης αισθάνεται μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Για μια πόλη, τέλος, που στηρίζει την επιχειρηματικότητα και εμποδίζει την φυγή εξειδικευμένου δυναμικού.

Ο κ. Τσιτλακίδης επεσήμανε ότι ειδικότερα στον τομέα των ανοικτών δεδομένων έχει γίνει αξιοσημείωτη δουλειά στον Δήμο Θεσσαλονίκης, γεγονός που τοποθετεί την πόλη στην πρώτη θέση σε όρους ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφορία, ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας στην Ελλάδα, μαζί με τους Δήμους Αθηναίων και Ηρακλείου. Ανέφερε μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να συμπεριλάβει τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την πρόοδο που έχει σημειώσει στην δεύτερη έκθεση που ετοιμάζει για τις εμβληματικές ευρωπαϊκές πόλεις που προωθούν τα ανοικτά δεδομένα.

Επιπλέον στο πλαίσιο του τρίτου στρατηγικού άξονα «Μια πόλη που αξιοποιεί τα δεδομένα της» ο Δήμος συνεργάζεται ήδη με την ΙΒΜ για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας όπου θα συγκεντρωθούν όλα τα ανοιχτά δεδομένα όλων των φορέων της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στον τομέα της συμμετοχικότητας του πολίτη, στόχος του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι η δημιουργία και λειτουργία μιας πλατφόρμας διαβούλευσης, ενώ στον τομέα της ψηφιακής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στόχος είναι οι βραβευμένες ομάδες των διαγωνισμών Apps4Thessaloniki και Hackathon Thessaloniki, στους οποίους το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας (OK Greece) συμμετείχε ως συνδιοργανωτής φορέας, να έρθουν σε επαφή με το Οικοσύστημα Καινοτομίας της Θεσσαλονίκης OK!Thess, ώστε οι ιδέες τους να έχουν την προοπτική επιχειρηματικής αξιοποίησης.

Η ψηφιακή στρατηγική ως κεφάλαιο ανάπτυξης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Κοινωνίας των Πολιτών κ. Φωτίου αναφέρθηκε στις νέες προκλήσεις που κάθε σύγχρονη πόλη καλείται να αντιμετωπίσει στην ψηφιακή εποχή και τόνισε το όραμα του Δήμου Θεσσαλονίκης να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για μια Μητροπολιτική Πόλη. Ο ίδιος επεσήμανε ότι «οι πολίτες μπορούν ήδη να παρακολουθήσουν τα πρώτα αποτελέσματα της ψηφιακής στρατηγικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε επίπεδο παρεμβάσεων μέσω της ηλεκτρονική υπηρεσίας «Βελτιώνω την Πόλη μου», να έχουν γνώση της πορείας του Προϋπολογισμού, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε τομείς όπως η ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών και στην κατάθεση των δικών τους προτάσεων για να αλλάξουν την εικόνα της γειτονιάς τους». Επισημαίνεται ότι σε ότι αφορά την δημοσιοποίηση και την αξιοποίηση των δεδομένων του Προϋπολογισμού του, ο Δήμος Θεσσαλονίκης βρίσκεται μεταξύ των Stakeholders του openbudgets.eu, στο οποίο εταίρος είναι και το OK Greece.

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου επισημάνθηκε, εξάλλου, ότι στις άμεσες δράσεις που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2017-2030 περιλαμβάνονται και η επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης προς τους πολίτες (έκδοση πιστοποιητικών), η προώθηση της ψηφιακής κουλτούρας στους κόλπους των υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να προωθηθεί η ψηφιοποίηση της καθημερινής γραφειοκρατικής λειτουργίας του, ενώ υπάρχουν και σκέψεις για την προώθηση του συμμετοχικού προϋπολογισμού εκ μέρους των Κοινοτήτων.

Από την πλευρά της, η Αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων κα. Λιάκου έδωσε έμφαση στη συλλογική δουλειά ανάμεσα στις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε ομάδες της πόλης, τεχνολογικά ιδρύματα, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τόνισε: «Η ψηφιακή στρατηγική είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για να διεκδικήσουμε πόρους, να δημιουργήσουμε συνέργειες και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα κινηθούν σημαντικοί τομείς, όπως ο πολιτισμός, η διαχείριση των απορριμμάτων και η επιχειρηματικότητα».

Η παρουσίαση της Ψηφιακής Στρατηγικής 2017-2030 ολοκληρώθηκε στέλνοντας ένα διττό μήνυμα στους πολίτες, αλλά και στους τοπικούς φορείς και τις συλλογικές ομάδες της πόλης: αφενός η ψηφιακή τεχνολογία δεν εξυπηρετεί απλώς ένα σκοπό, αλλά είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για κάθε πόλη, και αφετέρου η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία, η προώθηση των ΤΠΕ υποδομών και η διαφάνεια μπορούν να λειτουργήσουν ως κεφαλαίο για την ανάδειξη μιας σύγχρονης πόλης σε Μητρόπολη.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top