Αξιολόγηση 1ου Σχολείου Δεδομένων

Θετική και με ενδιαφέροντα ευρήματα είναι η γενική αξιολόγηση του 1ου Σχολείου Δεδομένων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για στελέχη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των ΟΤΑ, όπως διαπιστώνεται από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχετικό ερωτηματολόγιο.

Ειδικότερα:

Μόλις το ¼ των συμμετεχόντων είχε γνώση του νόμου Ν.4305/2014 σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα, ως εκ τούτου, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εμπλούτισε τις γνώσεις της σχετικά με τον νόμο, στο πλαίσιο του Σχολείου.

 

 

 

 

 

 

Εμπλουτισμός γνώσεων υπήρξε και σχετικά με τις μηχαναγνώσιμες μορφές δεδομένων, αλλά και με τους ανοικτούς και συμμετοχικούς προϋπολογισμούς:

       

 

 

 

 

 

Οι μισοί συμμετέχοντες έκριναν πως η χρήση εργαλείων ανοικτού προϋπολογισμού θα βοηθούσε τους Δήμους, ενώ οι απαντήσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων συμμετοχικού προϋπολογισμού από τους Δήμους ποικίλουν:

  

 

 

 

 

Σύμφωνα με τους περισσότερους συμμετέχοντες, το Σχολείο κάλυψε τις προσδοκίες τους:

Οι μισοί εκ των συμμετεχόντων έλαβαν πάρα πολλές νέες πληροφορίες τις οποίες θεώρησαν πολύ χρήσιμες για τη δουλειά τους:

 

 

 

 

 

Υπήρξαν θέματα τα οποία δεν καλύφθηκαν, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, στο πλαίσιο του Σχολείου, ωστόσο, σχετικά με την επανάληψη του Σχολείου οι απαντήσεις ποικίλουν:

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θα συνιστούσε το Σχολείο και σε άλλους:

Να υπενθυμίσουμε ότι  το 1ο Σχολείο Δεδομένων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για στελέχη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των ΟΤΑ πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2017, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και συνδιοργανώθηκε από το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας και την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top