Θετική και με ενδιαφέροντα ευρήματα είναι η γενική αξιολόγηση του 1ου Σχολείου Δεδομένων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για στελέχη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των ΟΤΑ, όπως διαπιστώνεται από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχετικό ερωτηματολόγιο.

Ειδικότερα:

Μόλις το ¼ των συμμετεχόντων είχε γνώση του νόμου Ν.4305/2014 σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα, ως εκ τούτου, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εμπλούτισε τις γνώσεις της σχετικά με τον νόμο, στο πλαίσιο του Σχολείου.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn
 
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn

 

 

 

 

 

Εμπλουτισμός γνώσεων υπήρξε και σχετικά με τις μηχαναγνώσιμες μορφές δεδομένων, αλλά και με τους ανοικτούς και συμμετοχικούς προϋπολογισμούς:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn
       
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn

 

 

 

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn

 

Οι μισοί συμμετέχοντες έκριναν πως η χρήση εργαλείων ανοικτού προϋπολογισμού θα βοηθούσε τους Δήμους, ενώ οι απαντήσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων συμμετοχικού προϋπολογισμού από τους Δήμους ποικίλουν:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn
  
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn

 

 

 

 

Σύμφωνα με τους περισσότερους συμμετέχοντες, το Σχολείο κάλυψε τις προσδοκίες τους:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn

Οι μισοί εκ των συμμετεχόντων έλαβαν πάρα πολλές νέες πληροφορίες τις οποίες θεώρησαν πολύ χρήσιμες για τη δουλειά τους:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn

 

 

 

 

 

Υπήρξαν θέματα τα οποία δεν καλύφθηκαν, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, στο πλαίσιο του Σχολείου, ωστόσο, σχετικά με την επανάληψη του Σχολείου οι απαντήσεις ποικίλουν:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θα συνιστούσε το Σχολείο και σε άλλους:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn

Να υπενθυμίσουμε ότι  το 1ο Σχολείο Δεδομένων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για στελέχη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των ΟΤΑ πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2017, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και συνδιοργανώθηκε από το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας και την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This