Ολοκλήρωση του 1ου Σχολείου Δεδομένων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για στελέχη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των ΟΤΑ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Σχολείο Δεδομένων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για στελέχη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των ΟΤΑ, την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2017, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Η διοργάνωση Σχολείων Δεδομένων σε στελέχη του δημοσίου αποτελεί δέσμευση (Δέσμευση 32) του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας στο πλαίσιο του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership) για την περίοδο 2016-2018, το οποίο επικυρώθηκε και από τη Βουλή των Ελλήνων.

Καθώς οι Δήμοι και οι Περιφέρειες είναι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί και πάροχοι δεδομένων στην πύλη ανοικτών δεδομένων της Ελληνικής κυβέρνησης data.gov, αλλά και της Διαύγειας, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό τα στελέχη όλων των μονάδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που σχετίζονται με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση να συμμετέχουν στο σχολείο.

Στο πρώτο σχολείο δεδομένων, το οποίο συνδιοργάνωσαν το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας και η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, συμμετείχαν εργαζόμενοι από 12 δήμους αλλά και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τον λόγο πήραν οι κ.κ. Χαράλαμπος Μπράτσας, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, Λάζαρος Ιωαννίδης, Developer Data Analyst, Σωτήρης Καραμπατάκης, Open GLAM Greek Community Coordinator, και Παναγιώτης-Μάριος Φιλιππίδης, Developer & Data Analyst, ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο κος Παντελής Αγγελίδης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας.

Τα ανοικτά δεδομένα και οι ανοικτές άδειες, η διαφορά της Διαύγειας με το data.gov, και οι κατάλληλες μορφές ανοικτών δεδομένων για την πύλη data.gov αποτέλεσαν τα κύρια θέματα των εισηγήσεων. Επίσης, παρουσιάστηκαν διάφορα παραδείγματα και χρήσιμες εφαρμογές για τον πολίτη, δίνοντας έμφαση στους ανοικτούς προϋπολογισμούς και σε εργαλεία/εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκό Προγράμματος Horizon2020 OpenBudgets.eu (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Δέσμευση 31: Ανοικτοί – Διασυνδεδεμένοι και συμμετοχικοί προϋπολογισμοί).

Θερμή ήταν η ανταπόκριση των συμμετεχόντων, οι οποίοι έθεταν ερωτήματα-προβληματισμούς στους εισηγητές καθ’ όλη τη διάρκεια των παρουσιάσεων, ενώ ακολούθησε και συζήτηση επί θεμάτων τα οποία τους απασχολούν. Έτσι, κατά την τρίωρη διάρκεια της εκδήλωσης, δόθηκαν στους συμμετέχοντες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ανοικτότητα των δεδομένων, ενώ λύθηκαν και απορίες πάνω σε ζητήματα που αφορούν στην εργασία τους.

Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί πως ανάλογες διοργανώσεις θα λάβουν χώρα και σε άλλες περιφέρειες και σε άλλους δήμους.

Φωτογραφικό υλικό από τη διοργάνωση του 1ου Σχολείου Δεδομένων

      

    

    

    

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top