Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα στην Βιβλιογραφία: Η πολυβραβευμένη Κεντρική Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας στο Web 3.0

Η Κεντρική Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας είναι μια δημόσια βιβλιοθήκη, που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Δημιουργήθηκε το 1953, όταν η Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας αναβαθμίστηκε σε Δημόσια. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης,αντιλήφθηκε τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών των υπολογιστών και του διαδικτύου έγκαιρα.Το 1992 ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης ήταν ήδη πλήρως αυτοματοποιημένος. Το […]

Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα στην Βιβλιογραφία: Η πολυβραβευμένη Κεντρική Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας στο Web 3.0 Read More »