Η διαφθορά στον δημόσιο βίο- Ερωτηματολόγιο

Η διαφθορά στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα αποτελεί το αντικείμενο έρευνας διπλωματικής εργασίας με τίτλο “Η διαφθορά στο δημόσιο βίο· η περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων”, η οποία διεξάγεται από τον κον Θεοτή Παναγιώτη στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική” του ΕΚΠΑ. Τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας στόχο έχουν να αποδώσουν […]

Η διαφθορά στον δημόσιο βίο- Ερωτηματολόγιο Read More »