Open Trials: μια δεξαμενή γνώσης για την ιατρική έρευνα

Τα Open Trials είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που συμβάλλει στην κοινοποίηση ιατρικών δεδομένων κλινικών ερευνών, η οποία αναπτύσεται από το Οpen Κnowledge International. Σκοπός των δημιουργών της πλατφόρμας είναι να εντοπίσουν, να αντιστοιχίσουν και να κοινοποιήσουν όλα τα δημόσια δεδομένα και έγγραφα, για όλες τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, για φάρμακα και άλλες θεραπείες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι πληροφορίες που παρέχονται αποσκοπούν στο να πληροφορήσουν όσους λαμβάνουν αποφάσεις και να οδηγήσουν σε καλύτερες ιατρικές παροχές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τι σκοπεύουν να επιτύχουν τα Open Trials

Η ομάδα του Open Trials έχει σκοπό να δημιουργήσει έναν τόπο όπου κάποιος μπορεί να βρει πληροφορίες από όλες τις κλινικές δοκιμές, έγγραφα δοκιμών, ρυθμιστικά έγγραφα και δημοσιεύσεις, έτσι ώστε οι ερευνητές, οι ομάδες των ασθενών, των γιατρών, το κοινό και οι επαγγελματίες στον κλάδο της υγείας να μπορούν εύκολα να τα ανακτήσουν και να τα αξιοποιήσουν.

Με αυτό τον τρόπο, επιθυμούν να βοηθήσουν στην εύρεση της καλύτερης δυνατής θεραπείας για ασθενείς, η οποία να βασίζεται στα αρτιότερα ερευνητικά αποτελέσματα. Ο χρόνος είναι ένας σημαντικός παράγοντας στον εντοπισμό της κατάλληλης μεθόδου αντιμετώπισης του προβλήματος, γι’ αυτό η δεξαμενή των δεδομένων που έχει δημιουργηθεί, αποσκοπεί στην γρηγορότερη προσπέλαση των πληροφοριών για την ανάκτηση αποτελέσματων από κλινικές δοκιμές, ακόμη κι όσων είναι δύσκολο να αποκτηθούν.

Τα δεδομένα που μπορεί κάποιος να βρει στην πλατφόρμα του Open Trials προέρχονται από διάφορες πηγές κι εγγραφές, συμπεριλαμβανομένου του PubMed, του ClinicalTrials.gov, και του Drugs@FDA (η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ για τα φάρμακα).

 

 

Γιατί είναι σημαντικά τα Open Trials;

Η κλινική έρευνα συνεισφέρει στην πρόοδο στον τομέα της υγείας και διασφαλίζει ότι ο καθένας έχει πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή θεραπεία. Όμως, σχεδόν οι μισές κλινικές δοκιμές δεν εκδίδονται και μεγάλος όγκος πληροφοριών είναι διασκορπισμένος σε διαφορετικές περιοχές και βάσεις δεδομένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ασθενείς σε όλον τον κόσμο να μην λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή αγωγή και η έρευνα για καλύτερες θεραπείες να είναι ανεπαρκής.

Μέσω της πλατφόρμας των Open Trials, οι ερευνητές θα μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα και να εξελίσσουν την επιστημονική γνώση. Ένας ερευνητής της δημόσιας υγείας θα μπορέσει να βρει περισσότερα στοιχεία αναφορικά με το εύρος των δοκιμών σε ένα φάρμακο, ψάχνοντας με διάφορα κριτήρια, για να το αντιστοιχίσει με έναν συγκεκριμένο πληθυσμό. Οι γιατροί μπορούν να βρουν τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα για να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες και να διασταυρώσουν αν μία μέθοδος ή ένα φάρμακο έχει ήδη αξιολογηθεί από τους ειδικούς. Ένας ασθενής μπορεί να ενημερωθεί για θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία και να εντοπίσει δοκιμές που λαμβάνουν χώρα στη γεωγραφική περιοχή που κάνει την εγγραφή, σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει μέρος σε κάποια, σχετική με την πάθησή του.

Ένας άλλος στόχος της πλατφόρμας είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον των πολιτικών και των νομοθετών κι όσων ασχολούνται με τη δημοσιογραφία δεδομένων για την αξιοποίηση τους στη δημιουργία ειδήσεων.

Το 30ο IEEECBMS στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, από τις 22-24 Ιουνίου 2017, θα φιλοξενηθεί το 30ο International Symposium on Computer-Based Medical Systems – CBMS 2017. Στα πλαίσια του συμποσίου, άτομα από τον ευρύτερο χώρο της υγείας θα μπορέσουν να ενημερωθούν από ειδικούς για τις χρήσεις των Open Trials και τους τρόπους που μπορούν να συμβάλλουν στην ιατρική επιστήμη.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top