“1η Ημερίδα Μηχανικών ΔΙΠΑΕ”

Η ομάδα του OKFN Greece συμμετείχε την Πέμπτη 23/5 στην “1η Ημερίδα Μηχανικών ΔΙΠΑΕ” που διοργανώθηκε από την Κοσμητεία και τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών του International Hellenic University/Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
Η παρούσα δράση είχε ως βασικό στόχο την προώθηση της εξωστρέφειας και την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, καθώς αποτελεί μια ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών, αμοιβαία έμπνευση και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των φοιτητικών ομάδων και των υποψηφίων διδακτόρων.
Στην εκδήλωση παρουσίασαν τις δράσεις και το πρόγραμμα μας, η νεοσύστατη ομάδα φοιτητών του Open Knowledge Foundation, υπό την αιγίδα του OKFN Greece και του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων / ΔΙ.ΠΑ.Ε, Χαράλαμπος Μπράτσας. H νέα ομάδα των φοιτητών αποτελείται από διάφορα τμήματα του ΔΙΠΑΕ και έχει ως στόχο την ανάδειξη του έργου του Open Knowledge Foundation στο πεδίο της Ανοικτής Γνώσης.
Τέλος, ο φοιτητής του Τμήματος Απόστολος Γερόπουλος, εκπρόσωπος της ομάδας φοιτητών OKFN Greece, παρουσίασε μεταξύ άλλων τις πρόσφατες δράσεις μας, Open Data Day, Beyond Expo, TechSaloniki και κάλεσε όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση να δηλώσουν αίτηση στον διαγωνισμό #OpenUp 2024, που ετοιμάζουμε!
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top