Τρεις τρόποι που το ROUTETOPA συνηγορεί υπέρ της διαφάνειας

Της Sarah Rono

Ο διαμοιρασμός δεδομένων έχει μία μακρά πορεία στο πέρασμα του χρόνου, με τα εργαλεία ανοικτού κώδικα, τις βελτιώσεις και τα νέα χαρακτηριστικά τους να αναπτύσσονται διαρκώς και γρήγορα. Η Sarah Rono εξετάζει πώς το ROUTETOPA, ένα έργο του Horizon2020, συνηγορεί υπέρ της διαφάνειας.

Ήδη από την εποχή του Διαφωτισμού, το ανθρώπινο είδος εργάζεται σκληρά σε μία προσπάθεια να κρατήσει τις Αρχές υπόλογες των πράξεών τους. Μακροχρόνιοι υποστηρικτές των ανοιχτών δεδομένων συμφωνούν ότι οι κυβερνήσεις είναι οι θεματοφύλακες, και όχι οι ιδιοκτήτες, των δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές, τις οποίες οφείλουν να κρατούν ασφαλείς, για δημόσιο έλεγχο και χρήση. Οι επιφυλάξεις περί ιδιωτικής και εθνικής ασφάλειας αποτελούν ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα εμπόδια στην πλήρη ανοικτότητα κυβερνήσεων και θεσμών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Καθώς όλο και περισσότερες κυβερνήσεις και οργανισμοί ενστερνίζονται την ιδέα των ανοικτών δεδομένων, κάποιοι καταλήγουν, ακούσια, να αποτελούν τροχοπέδη για την απελευθέρωσή τους, καθώς πιστεύουν ότι (τα δεδομένα) δεν είναι ακόμη έτοιμα να αφεθούν στο «κοινό μάτι», ένα φαινόμενο γνωστό και ως “data-hugging” («εναγκαλισμός των δεδομένων»). Σε άλλες περιπτώσεις, κυβερνήσεις και οργανισμοί καταλήγουν σε παραπλάνηση των πολιτών σχετικά με την πραγματική ποσότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που έχουν δημοσιοποιηθεί. Αυτό είναι ένα σύνηθες παιχνίδι στην πολιτική – ένα φαινόμενο που αναφέρεται και ως “open-washing“ («ανοικτό πλύσιμο»), γεγονός ιδιαίτερα απογοητευτικό για την κοινότητα των ανοικτών δεδομένων. Και δεν σταματούν πάντα εδώ – μερικοί οργανισμοί είναι γνωστό ότι υπερβάλλουν εμφανώς ως προς την επίδραση που έχει η δουλειά που κάνουν με τα ανοικτά δεδομένα – ένα φαινόμενο που ο Andy Nickinson έχει χαρακτηρίσει ως “open-wishing” («ανοικτή επιθυμητότητα»).

Το έργο του Horizon2020 με τίτλο “Raising Open and User-Friendly Transparency Enabling Technologies for Public Administrations” – ROUTETOPA – («Ανάπτυξη Ανοικτών και Φιλικών προς το Χρήστη Τεχνολογιών που Επιτρέπουν τη Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση») έχει ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους χρήστες ανοικτών δεδομένων και όσους διαθέτουν δημοσίως ανοικτά δεδομένα. Μπορείτε να διαβάσετε την επισκόπηση του έργου σε αυτή την ανάρτηση και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πώς στην εποχή των “open-washing” και “data-hugging” το ROUTETOPA συνηγορεί υπέρ της διαφάνειας:

  1. Το ROUTETOPA δίνει το παράδειγμα!

Ο πηγαίος κώδικας για τα εργαλεία του ROUTETOPA είναι ανοικτός και βρίσκεται σε αυτό το αποθετήριο. Το ROUTETOPA χρησιμοποιεί επίσης το CKAN, μια γνωστή πλατφόρμα-πύλη δεδομένων, ως βάση για την ενεργοποίηση της  δικής του Εργαλειοθήκης Διαφάνειας (Transparency Enabling Toolkit-TET). Η ΤΕΤ παρέχει στους δημόσιους διαχειριστές στις πιλοτικές πόλεις του ROUTETOPA μια πλατφόρμα για να δημοσιεύουν και να ανοίγουν τα δεδομένα τους στο ευρύ κοινό.

  1. Πάροχοι δεδομένων ως πιλότοι-οδηγοί

Τα πιλοτικά έργα του ROUTETOPA καθοδηγούνται από δημόσιους διαχειριστές. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι δημόσιοι διαχειριστές δημοσιεύουν τακτικά νέα δεδομένα και ότι βρίσκονται σε ετοιμότητα για να απαντήσουν στις ερωτήσεις της κοινότητας, ανταποκρίνονται στις όποιες ανησυχίες και αποτελούν την αιχμή του δόρατος στις συζητήσεις της κοινότητας γύρω από τα ανοιχτά δεδομένα στις πέντε πιλοτικές πόλεις του έργου.

  1. Χρήση εντός και εκτός σύνδεσης διαύλων επικοινωνίας

Το ROUTETOPA δεν έχει απλώς μία ενεργή παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter και το Youtube, αλλά διαθέτει και την δική του ξεχωριστή πλατφόρμα, the Social Platform for Open Data (SPOD), η οποία αποτελεί το κανάλι διαλόγου που πραγματικά χρειάζεται να υπάρχει μεταξύ όσων δημοσιοποιούν δεδομένα και των χρηστών. Οι «πιλότοι» που λειτουργούν σε PratoGroningenDublin, Issy και Den Haag διεξάγουν τακτικά εργαστήρια, ομάδες εστίασης και εκδηλώσεις για την δοκιμή εργαλείων. Η εκτός σύνδεσης δέσμευση είναι πιο σχετική και δημιουργεί ταύτιση μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων και των πολιτών, ενώ είναι επίσης ένα μεγάλο κανάλι επικοινωνίας για την διατύπωση αιτημάτων που αφορούν τα δεδομένα.

Η κοινοπραξία ROUTETOPA τρέχει επίσης ένα ενεργό blog, το οποίο διαθέτει ενημερωμένες εκδόσεις του έργου και τα μέχρι τώρα «διδάγματά» του. Τα εργαστήρια και οι ομάδες εστίασης αποτελούν βασικό μέρος της επιτυχίας του έργου, καθώς η ανατροφοδότηση που δίνουν οι χρήστες με τα σχόλιά τους των χρηστών συμβάλλει στη διαδικασία ανάπτυξης των εργαλείων του ROUTETOPA.

Οι εταίροι του ROUTETOPA επίσης παρίστανται και διαδίδουν το έργο σε ανοικτά συνέδρια δεδομένων και σεμινάρια, για να διατηρήσουν ενημερωμένη την κοινότητα των ανοικτών δεδομένων σε όλη την Ευρώπη, αλλά και ως μια δίοδο για να καλέσουν την κοινότητα να δοκιμάσουν τα εργαλεία, να δώσουν ανατροφοδότηση, και αν χρειάζεται, να προσαρμόσουν τα εργαλεία στις ανάγκες κάθε οργάνωσης, ιδρύματος και δημόσιας διοίκησης.

Χρειάζεστε περαιτέρω επεξηγήσεις ή θέλετε να συνδεθείτε και να γίνεται μέρος της εξέλιξης του ROUTETOPA; Μπορείτε να απευθυνθείτε στο serah.rono@okfn.org. Μείνετε ανοικτοί!

Πηγή: okfn.org

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top