Το OK Greece στο Όσλο με το «Είμαστε όλοι Πολίτες» -Αποτίμηση της επίσκεψης

Στα μέσα του περασμένου Δεκέμβρη (12-15/12/2016), το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας (Open Knowledge Greece – OK Greece) είχε την ευκαιρία να συμμετέχει σε ταξίδι που οργανώθηκε, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη, στο Όσλο της Νορβηγίας, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αξιολόγησης της πρότασής του για χρηματοδότηση και συμμετοχή στο Πρόγραμμα για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» – «Είμαστε όλοι Πολίτες».

Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» υλοποιείται από το Φθινόπωρο του 2014 και αποτελεί μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για την Ελλάδα για την περίοδο 2009 – 2014, μέσω του οποίου οι δωρήτριες χώρες, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, επιδιώκουν να συμβάλουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στις χώρες του ΕΟΧ.

Επιδίωξη του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών και της συμβολής των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στην κοινωνική δικαιοσύνη, την δημοκρατία και την βιώσιμη ανάπτυξη. Το συνολικό ποσό των 7.340.000 ευρώ που παρέχεται από το Πρόγραμμα διατίθεται για την επιχορήγηση επιλέξιμων ΜΚΟ στην Ελλάδα. Την διαχείριση της επιχορήγησης έχει αναλάβει το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ο πρόεδρος του OK Greece, Δρ. Χαράλαμπος Μπράτσας και ο επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος κ. Ισίδωρος Α. Πάσσας είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να επιτύχουν την μεταφορά τεχνογνωσίας με οργανώσεις και φορείς που ασχολούνται  και υλοποιούν δράσεις σχετικές με την Ανοικτή Διακυβέρνηση, τη Διαφάνεια, τα Ανοικτά Δεδομένα, τους Ανοικτούς Συμμετοχικούς Προϋπολογισμούς  και παρεμφερή θεματικά πεδία στην Νορβηγία, μεταξύ των οποίων και το Εθνικό Σημείο Επαφής της Νορβηγίας και η Διεθνής Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership), ενδυναμώνοντας έτσι τις προοπτικές συνεργασίας του  Ιδρύματος.

Πρόγραμμα συναντήσεων και αποτίμηση του ταξιδιού

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Όσλο,  στις 13 Δεκεμβρίου, το OK Greece ήρθε σε επαφή με την Διεθνή Διαφάνεια, την κορυφαία παγκόσμια οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών (CSO) για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και ειδικότερα με το παράρτημά της στη Νορβηγία. Μεταξύ άλλων δράσεων που παρουσιάστηκαν στη συγκεκριμένη συνάντηση ήταν και μία από τις πρόσφατες εκθέσεις της Διεθνούς Διαφάνειας για τη διαφθορά στην Ευρώπη, καθώς και ένα διετές πρόγραμμα που υλοποιήθηκε αναφορικά με την αποτελεσματικότητα 300 ιδρυμάτων σε 25 χώρες για την καταπολέμησης της διαφθοράς. Με τη σειρά του, ο  Δρ. Χαράλαμπος Μπράτσας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει εν συντομία τις δράσεις και πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, εστιάζοντας στο Ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από τον H2020 openbudgets.eu και το OpenSpending project του Open Knowledge Intrenrational.

Την ίδια μέρα, το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας συναντήθηκε με στελέχη του Υπουργείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νορβηγίας και παρουσίασε τις δικές του δράσεις πάνω στα Ανοικτά δεδομένα, ανάμεσά τους τον Παγκόσμιο Δείκτη ανοικτών δεδομένων που χρησιμοποιείται σε επίπεδο χωρών και πόλεων και το εργαλείο CKAN που έχει υιοθετηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση για την αποθήκευση και διάχυση συνόλων ανοικτών δεδομένων. Στην συνάντηση οι συμμετέχοντες επίσης ενημερώθηκαν για τις δράσεις της Νορβηγίας και Ελλάδας στα πλαίσια της Διεθνούς Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership). Τα στελέχη του Υπουργείου έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με τα “Σχολεία δεδομένων” (“School of Data”) στους δημόσιους οργανισμούς, ως δράση για την κατανόηση της μεγάλης σημασίας του εγχειρήματος και του ορθού τρόπου υλοποίησής του. Η παρουσίαση του έργου openbudgets.eu και της πλατφόρμας που θα υλοποιηθεί ήταν ακόμη ένα σημείο για το οποίο υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκ μέρους των Νορβηγών και ξεκίνησαν συζητήσεις για την πιθανή υιοθέτηση της πλατφόρμας από Δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Την επόμενη μέρα, στις 14/12, το OK Greece παρουσίασε στο παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας στην Νορβηγία την πλατφόρμα want2know, και τις δεσμεύσεις που πρότεινε στην Ελληνική κυβέρνηση και υιοθετήθηκαν από την Ελληνική Βουλή στα πλαίσια της Διεθνούς συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Με ειδική αναφορά στο Ευρωπαϊκό έργο openbudgets.eu ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας παρουσίασε τις δράσεις του γραφείου της διασύνδεσης της Διεθνούς Διαφάνειας στη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το OK Greece έκλεισε τον κύκλο των διήμερων επαφών του στο Όσλο, πραγματοποιώντας μία πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με το Lovdata, ένα ιδιωτικό, αυτοχρηματοδοτούμενο ίδρυμα που δημιουργήθηκε το 1981 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Νομική Σχολή του Όσλο. Το ίδρυμα Lovdata έχει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του συστήματος νομικών πληροφοριών στη Νορβηγία. Στην ανοιχτή ιστοσελίδα του στο Διαδίκτυο, το ίδρυμα παρέχει τις πρωτογενείς πηγές του δικαίου που ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία στη Νορβηγία.

Αξίζει να σημειωθεί η ενεργή και κρίσιμη συμμετοχή του κ. Κωνσταντίνου Τόδολου, ο οποίος εκπροσώπησε το Ίδρυμα  Μποδοσάκη και συνέβαλε στο βέλτιστο συντονισμό των  συναντήσεων και στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος μεταξύ των ελληνικών φορέων που συμμετείχαν. Επιπλέον, η γνωριμία του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδος με τον κ. Στέφανο Λουκόπουλο της πρωτοβουλίας VouliWatch, την Δρ. Βασιλική Νταλάκου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και οι ανοικτές συζητήσεις με το ΕΕΛ/ΛΑΚ, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ταξιδιού θα αποτελέσουν ένα εφαλτήριο για το σχεδιασμό, υλοποίηση πολύ ενδιαφέρονταν ενεργειών στο κοντινό μέλλον.

Η παρουσίαση όλων των Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν αξιολογείται ως ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς όλοι οι φορείς μπόρεσαν να παρουσιάσουν τις δράσεις τους, να συζητήσουν θέματα και προκλήσεις που αφορούν την υλοποίηση ενεργειών σε θέματα Ανοικτών Δεδομένων και την ενθάρρυνση των κυβερνήσεων και των δύο χωρών για την πλήρη υιοθέτηση και αποτελεσματική διάχυση τους.

Ενεργή παρουσία μέσω Twitter

Κατά την διάρκεια των συναντήσεων το OK Greece αξιοποίησε τον Ιδρυματικό του λογαριασμό στο Twitter και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του προγράμματος έκανε πάνω από 32 tweets, χρησιμοποιώντας αναφορές σε @EANorwayGrants και @WeRallCitizens. Το αποτέλεσμα των tweets ήταν να εμφανιστούν πάνω από 40.000 φορές, 14 εταιροαναφορές και να αποκτήσει 18 καινούργιους ακόλουθους μόνο στης 16/12/2016.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top