Το OK Greece στη συζήτηση για την πρόοδο των δεσμεύσεων του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (OGP)

Στην Αθήνα βρέθηκε το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδος (OK Greece) πριν από λίγες ημέρες, έπειτα από πρόσκληση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για να παραστεί στη συζήτηση που έγινε μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με το 3ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.

Η συζήτηση –μεταξύ άλλων- κινήθηκε γύρω από τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι εμπλεκόμενοι φορείς, στο πλαίσιο του Σχεδίου, προκειμένου να δοθεί μια εικόνα για την εξέλιξη αυτών. Το OK Greece εκπροσώπησαν ο CEO, κος Χαράλαμπος Μπράτσας, και ο COO, κος Κλεάνθης Κουπίδης, οι οποίοι εστίασαν στις δεσμεύσεις του Ιδρύματος 30, 31 και 32.

Ειδικότερα:

Δέσμευση 30: Δείκτης Ανοικτών δεδομένων “Open data index” σε επίπεδο πόλεων και περιφερειών.

Η υλοποίηση αυτής της δέσμευσης, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2017, περιλαμβάνει:

  • Παραμετροποίηση της πλατφόρμας Open Data Index (υλοποιήθηκε)
  • Απογραφή ανοικτών δεδομένων 2016 (υλοποιήθηκε)
  • Απογραφή ανοικτών δεδομένων 2017 (Δεκέμβριος 2017)

Δέσμευση 31: Ανοικτοί – Διασυνδεδεμένοι και συμμετοχικοί προϋπολογισμοί (Υλοποιείται μέσω του Openbudgets.eu Horizon 2020).

Η υλοποίηση αυτής της δέσμευσης ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2017. Στο πλαίσιο αυτής έγιναν ενέργειες για τα ακόλουθα:

  • Σημασιολογικά δεδομένα προϋπολογισμών και ΕΣΠΑ (υλοποιήθηκε)
  • Υλοποίηση της πλατφόρμας ανοικτού προϋπολογισμού (υλοποιήθηκε)
  • Yλοποίηση πλατφόρμας συμμετοχικού προϋπολογισμού (υλοποιήθηκε)
  • Λειτουργία του Dashboard (Οκτώβρης 2017)

Δέσμευση 32: Σχολεία δεδομένων για στελέχη του δημοσίου.

Η δέσμευση αυτή πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2017 με την υλοποίηση της πλατφόρμας σχολείων δεδομένων με εγχειρίδια και πιλοτικά μαθήματα.

Το OK Greece, στο πλαίσιο της συζήτησης, μεταξύ άλλων, τόνισε τη σπουδαιότητα του γεγονότος ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης περιλαμβάνει και δεσμεύσεις από την κοινωνία των πολιτών, ενώ υπογραμμίστηκε και το πόσο σημαντική είναι η συνεργασία κοινωνίας πολιτών-φορέων του δημοσίου. Μάλιστα, το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας εξέφρασε την προθυμία του να συνδράμει στην ενίσχυση αυτής της προσπάθειας, σε συνεργασία με την ομάδα υλοποίησης του OGP και τον Ανεξάρτητο Μηχανισμό Αξιολόγηση της OGP (IRM), μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών-δράσεων, όπως:

  1. Η υλοποίηση σεμιναρίων σχολείων δεδομένων σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΔΑ) και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΑΑ).
  2. Ανοικτός συμμετοχικός προϋπολογισμός που υλοποίησε το ΟΚ Greece στο πλαίσια του Open Budgets.eu και αποτελεί δέσμευση για δύο (2) περιφέρειες (Δέσμευση 21 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Δέσμευση 26 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).

Το OK Greece δίνοντας το «παρών» σε αυτή τη συνάντηση, για ακόμη μια φορά, εξέφρασε και απέδειξε το ενδιαφέρον του και την επιθυμία του να σταθεί αρωγός σε κάθε ενέργεια που γίνεται με σκοπό να προωθηθούν η ανοικτότητα, η διαφάνεια και η συμμετοχικότητα.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top