Το OK Greece στην ημερίδα «Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και Διά Βίου Μάθηση: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τις δημόσιες βιβλιοθήκες»

Το «παρών» έδωσε το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδος (OK Greece) στην ημερίδα «Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και Διά Βίου Μάθηση: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τις δημόσιες βιβλιοθήκες», η οποία διεξήχθη στις 15 Μαρτίου, στην Αθήνα. Το OK Greece εκπροσώπησαν ο πρόεδρός του, Δρ Χαράλαμπος Μπράτσας, και ο κος Σωτήρης Καραμπατάκης, Developer/Data Analyst.

Η ανοικτή εκπαίδευση, οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι, τα ανοικτά εκπαιδευτικά συγγράμματα, η διά βίου μάθηση και οι βιβλιοθήκες βρέθηκαν στο επίκεντρο όλων των εισηγήσεων, τονίζοντας τον ρόλο με τον οποίο τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι Βιβλιοθήκες συμβάλλουν στη Διά Βίου Μάθηση, κυρίως με την ανάπτυξη και διάθεση ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού. Η ημερίδα ξεκίνησε με εισαγωγικές τοποθετήσεις, οι οποίες έθεσαν το γενικό πλαίσιο αυτής. Ακολούθησε η δεύτερη ενότητα, στην οποία συζητήθηκε ο ρόλος των ακαδημαϊκών και δημόσιων βιβλιοθηκών στη Δία Βίου Μάθηση. Στην τρίτη ενότητα έγινε αναφορά στους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους και σε συναφείς με την Ανοικτή Εκπαίδευση δράσεις στην Ελλάδα, ενώ στο τέλος ακολούθησε γενική συζήτηση επί όλων όσων αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της ημερίδας.

Οι κ.κ. Μπράτσας και Καραμπατάκης κατά την εισήγησή τους μίλησαν για τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικοί Πόρους (Α.Ε.Π.) ως μία ευκαιρία για ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πηγές με την άδεια στους χρήστες να αναθεωρήσουν, επαναχρησιμοποιήσουν, αναμείξουν και αναδιανείμουν το περιεχόμενο τους. Τόνισαν πως παρά το γεγονός ότι υπάρχει μία σχετική πληθώρα πηγών Α.Ε.Π, η εύρεση, η αναζήτηση και η ενσωμάτωση/διασύνδεση αυτών των πόρων είναι σχετικά δύσκολη. Από την άλλη πλευρά, τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα είναι μια τεχνολογία για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη δημοσίευση και εξερεύνηση δεδομένων/πόρων στον Ιστό, επιτρέποντας σε έναν χρήστη ή μια μηχανή να εξερευνήσει και καταναλώσει τον Ιστό των Δεδομένων. Κατέληξαν πως οι Αρχές των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων είναι μια κατάλληλη λύση στο πρόβλημα της αναζήτησης και προσπέλασης των Α.Ε.Π. και οι Βιβλιοθήκες αποτελούν ένα βασικό φορέα υλοποίησης, διαχείρισης και προτυποποίησης τέτοιων πρακτικών.

Διοργανωτές τής ημερίδας, η οποία έλαβε χώρα στον Πύργο Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ήταν οι ακόλουθοι φορείς: HEALLINK – Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών- Παράρτημα ΕΜΠ, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής- Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης.

Φωτογραφικό υλικό από την ημερίδα

    

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top