Το CKAN αναγνωρίστηκε ως Digital Public Good για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων της σύγχρονης πραγματικότητας

Το ανοιχτό λογισμικό CKAN, το οποίο αναπτύχθηκε από την ομάδα του Open Knowledge Foundation (ΟΚFN), αναγνωρίστηκε ως από τα σημαντικότερα ψηφιακά δημόσια αγαθά από το Digital Goods Alliance τον Ιούνιο του 2023. Πρόκειται για ένα εργαλείο ανοιχτού λογισμικού που στοχεύει στην προώθηση δημόσιων αγαθών για την εξάλειψη της ανισότητας και την προώθηση ίσων ευκαιριών στις σύγχρονες κοινωνίες.

CKAN

Το CKAN αποτελεί ένα εργαλείο ανοιχτό λογισμικού για την δημιουργία portals με ανοιχτά δεδομένα. Με βασικό στόχο την ενίσχυση των θεσμικών οργάνων, των επιχειρήσεων, των οργανισμών και των δημοσίων φορέων αναφορικά με την δημοσίευση συλλογών δεδομένων, παρέχει την δυνατότητα συλλογή και διαμοιρασμού ανοιχτών πληροφοριών στο κοινό, εκδημοκρατίζοντας τη γνώση και ενισχύοντας την διαφάνεια δεδομένων. Μέσω της εκμετάλλευσης των δημόσιων και ανοιχτών δεδομένων, οι κοινωνίες λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις αναφορικά με τις τρέχουσες προκλήσεις, προωθώντας αποτελεσματικές λύσεις σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας. Επί του παρόντος αποτελεί ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία στα χέρια οργανισμών, όπως τους NHCROCHAWFP και FAO,  αλλά και στα χέρια φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, όπως το Bill and Melinda Gates Foundation.

Ο ρόλος του CKAN για αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων

To CKAN έχει δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση 9 από τις 17 παγκόσμιες προκλήσεις, όπως αυτές έχουν οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ):

  • Αντιμετώπιση της φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Παροχή ισότιμης εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Οικονομικά προσιτή και ενέργεια σε όλους.
  • Αντιμετώπιση ανισοτήτων.
  • Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
  • Εξασφάλιση ειρήνης, δικαιοσύνης και δημιουργία ισχυρών θεσμικών οργάνων.
  • Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες.
  • Ανάπτυξη της βιομηχανίας, της καινοτομίας και των υποδομών.
  • Αμειβόμενη εργασία και οικονομική ανάπτυξη.

 

CKAN use cases

Το CKAN έχει χρησιμοποιηθεί από αρκετές χιλιάδες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, όπως τον Καναδά, των ΗΠΑ, της Φιλανδίας, της Αργεντινής και της Γερμανίας, αλλά και από τοπικές όπως, της Βαρκελώνης, του Μπουένος Άιρες κτλ. Στο μέλλον, το εργαλείο ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί από ένα μεγάλο εύρος οργανισμών σε όλο τον κόσμο.

 

Πηγή: https://blog.okfn.org/2023/06/15/ckan-is-now-a-digital-public-good/

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top